Prezydent Jaworzna Paweł Silbert otrzymał na ostatniej sesji rady miejskiej wotum zaufania oraz absolutorium.

REKLAMA

Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2021 rok, w którym m.in. podsumowano działalność prezydenta  w ubiegłym roku. Na podstawie zaprezentowanych wyników, radni zdecydowali o udzieleniu prezydentowi Pawłowi Silbertowi wotum zaufania i absolutorium.

Ostatnie lata to trudny czas dla rozwoju samorządów terytorialnych. Pandemia koronawirusa i wojna na Ukrainie znacząco wpłynęły na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Również Jaworzno musiało się zmagać z wieloma nieoczekiwanymi zadaniami – mówił Paweł Silbert po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium.. – Ostatnie lata, choć trudne ekonomicznie, nie wstrzymały inwestycji w mieście, z czego zadowoleni są jaworznianie. Do użytku oddano zmodernizowany Zalew Sosina, nowy wygląd zyskała Hala Widowiskowo-Sportowa w Centrum. To czas kiedy pozyskaliśmy kolejne środki na rozwój wielu projektów zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W Jaworznie trwają wielkie inwestycje drogowe, uzbrajamy i pozyskujemy tereny pod nowe, fundamentalne inwestycje ekonomiczne. Otrzymane dzisiaj wotum zaufania i absolutorium, to potwierdzenie mieszkańców i ich przedstawicieli, co do sensu wykonywanej przez nas pracy i dalszego rozwoju Jaworzna.

Bardzo dziękuje wszystkim radnym, którzy uznali, że praca moja i moich współpracowników, ogromnego sztabu ludzi miała sens, że to co do nas należało, zrobiliśmy prawidłowo, z sensem, że w niczym nie uchybiliśmy, że za decyzją Regionalnej Izby obrachunkowej można był podjąć pozytywną uchwałę o udzielenie prezydentowi absolutorium – dziękował Silbert radnym.

Sprawozdanie z wykonanie budżetu miasta za 2021 rok:

https://www.jaworzno.pl/wp-content/uploads/2022/06/budzet_sprawozdanie_2021.pdf

Raport o stanie gminy za 2021 rok:

https://www.jaworzno.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_o_stanie_gminy_za_2021.pdf

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki