Szkoły będą mogły przejść na nauczanie zdalne, jeżeli temperatura spadnie do poziomu zagrożenia zdrowia uczniów. Będzie to możliwe za zgodą organu prowadzącego oraz kuratorium.

REKLAMA

Jeśli będą problemy z ogrzewaniem wszystkie szkoły i przedszkola w naszym kraju, także te na terenie Jaworzna, będą mogły najpierw zawiesić prace na 2 dni, a następnie przejść na tryb pracy zdalnej. Będzie to możliwe jeżeli temperatura zewnętrzna lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia z uczniami, spadnie do poziomu zagrażającego utracie ich zdrowia.

Czy takie zmiany w ustawie oświatowej spowodowane są tym, że obóz władzy rządzącej obawia się, że rzeczywiście może zabraknąć surowców opałowych w naszym kraju, co spowoduje, że w polskich szkołach i nie tylko, rzeczywiście będzie zimno? Wszystko wskazuje na to, że tak, dlatego już dzisiaj powinniśmy mieć nadzieje, że nadchodząca zima nie będzie zimą stulecia.

Oczywiście dyrektorzy placówek mają szanse odstąpić od przejścia na zajęcia zdalne, ale musi to być szczególnie uzasadnione, a także musi zostać wyrażona zgoda organu prowadzącego, a także uzyskana pozytywna opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Majowa ustawa wprowadza możliwość przejścia na tryb zdalny także w przypadku zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, związanego z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, a także zdarzenia nadzwyczajnego.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki