MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY
pt.” Razem dla pokoju: Razem walczymy, budujemy i kształtujemy pokój”
organizowany przez ZM LOK Jaworzno i Klub Przyjaciół Książek Anny Sokół

REKLAMA

Z uwagi na ważne sprawy i problemy, z którymi borykają się nasze dzieci i młodzież, podejmujemy temat budowy pokoju na świecie. Bo jak wytłumaczyć dzieciom, że gdzieś giną dzieci i ludzie, bo ktoś ma mrzonki na wielkie mocarstwo z sprzed 100 lat, że z nienawiści ludzie byli i są zamykani w obozach i tylko dlatego, że są innego wyzwania, koloru skóry czy narodowości, że są zabijani ludzie, bo ktoś chce mieć więcej pieniędzy, władzy. Przez te ich działania ginie cały nasz świat: dzieci, dorośli, zwierzęta, roślinność i całe środowisko.

By ludziom i dysydentom przypominać, że są ważniejsze rzeczy jak np. uśmiech dzieci, ich bezpieczeństwo w naszym kalendarzu są święta mówiące o pokoju. I tak 21 września przypada Międzynarodowy Dzień Pokoju i Dzień Modlitwy O Pokój (wprowadzony przez naszego papieża JPII po spotkaniu ekumenicznym w Asyżu).
Pierwsze obchody Dnia Pokoju odbyły się w dniu 21 września 1982. Oficjalnie jednak Międzynarodowy Dzień Pokoju został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dopiero w 2001 roku.

Obchody Dnia Pokoju rozpoczynają się uderzeniem w Dzwon Pokoju (ang: Japanese Peace Bell) znajdującym się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Dzwon ten jest prezentem od Japonii dla ONZ. Został podarowany przez World Peace Bell Association (WPBA) w dniu 8 czerwca 1954 roku. Dzwon jest odlany z monet podarowanych przez dzieci z całego świata i ma symbolizować „koszt jaki ponosi ludzkość z powodów wojen”. Dzwon jest repliką dzwonu jaki znajduje się w Hiroszimie. Na Dzwonie Pokoju znajduje się inskrypcja: „Niech żyje całkowity pokój na świecie” (ang. Long live absolute world peace). A gdzie znajduje się Polski Dzwon Pokoju? O tym za tydzień.

ZM LOK Jaworzno i Klub Przyjaciół Książek Anny Sokół przygotował dla jaworznickich uczniów dwa konkursy. Pierwszy jest dedykowany dzieciom od pierwszej do czwartej klasy szkół podstawowych, drugi dla uczniów klas piątych do ósmych.
W pierwszym konkursie dzieci mają za zadanie wykonać pracę plastyczną w formie rysunku papierowego formatu A4 dowolną techniką na temat „Sami chcemy budować i kształtować pokój na świecie”.

Drugi konkurs dla młodszej młodzieży (z klas V do VIII) polega na wykonaniu zdjęcia lub pracy w dowolnym komputerowym programie graficznym i dostarczenie grafiki wydrukowanej na papierze formatu A5 na temat „Działania na rzecz pokoju w Jaworznie”.

Prace należy podpisać nazwiskiem i imieniem, podać numer szkoły i klasy oraz kontakt do autora lub rodziców autora.
Prace należy dostarczyć do Redakcji gazety Co Tydzień do dn. 29.09.2022.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki