piątek, 24 maja, 2024

Izera rekrutuje. Zobacz oferty pracy

Strona głównaBiznesIzera rekrutuje. Zobacz oferty pracy

Izera rekrutuje. Zobacz oferty pracy

- Advertisement -

ElectroMobility Poland, spółka odpowiedzialna za markę polskich samochodów elektrycznych Izera, których fabryka ma powstać w Jaworznie, prowadzi rekrutację na dostępne w firmie stanowiska dla specjalistów.

Poszukiwani są pracownicy na stanowiska w obszarze IT, jak również ci, którzy mieliby pracować bezpośrednio nad projektami elementów samochodów Izery. Dostępne są również oferty w zakresie obsługi łańcucha dostaw czy dla inżynierów odpowiedzialnych bezpośrednio za produkcję. Brak póki co ofert dla szeregowych pracowników fabryki. Jak czytamy na stronie Izery, fabryka ma zapewnić zatrudnienie około 3 tysiącom osób.

Aplikacje przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.

Lista stanowisk, na które prowadzona jest rekrutacja:

Ekspert / Inżynier Senior ds. Systemów Oświetlenia Pojazdów.

Wśród wymagań na to stanowisko znajdują się: minimum 5 lat doświadczenia w Systemach Oświetlenia pojazdów, w tym w systemach reflektorów LED Adaptive Matrix / Pixel oraz w procesach motoryzacyjnych w dużych OEM-ach lub dużych firmach bezpośrednio dostarczających komponenty oświetleniowe dla OEM-ów Dobra znajomość najnowszych technologii Systemów Oświetlenia samochodowego Szerokie zrozumienie różnych procesów wprowadzania nowych produktów do OEM-ów, w tym pełnego cyklu życia produktu, od koncepcji do wprowadzenia pojazdu na rynek Praktyczne doświadczenie w architekturach elektrycznych pojazdów opartych na Ethernet, CAN, LIN Doświadczenie w wymaganiach dotyczących oprogramowania, testów i walidacji systemów/komponentów Praktyczne doświadczenie w projektowaniu inżynieryjnym na każdym etapie rozwoju. Znajomość systemów CAD (Catia v5) jest atutem.

Do głównych zajęć będą należeć: Nadzorowanie prawidłowego wyboru systemu oraz implementacji komponentów Systemu Oświetlenia, w tym odpowiedniego wyboru technologii oświetlenia. Prowadzenie technicznych dyskusji z dostawcami, wewnętrznymi zespołami funkcjonalnymi oraz partnerami EMP w celu opracowania konkurencyjnych rozwiązań dla naszych produktów systemowych i programowych. Koordynowanie decyzji dotyczących kompromisów między celami marketingowymi i stylizacyjnymi, wyborem technologii i kosztami. Wsparcie kalibracji systemu, spełnienia wymagań prawnych, walidacji i certyfikacji.

2. Oferta dla Inżynierów, Ekspertów i Managerów w obszarze Rozwoju Produktu.

Izera poszukuje doświadczonych specjalistów z branży motoryzacyjnej, którzy specjalizują się w projektowaniu i wdrażaniu technologii związanych z podwoziem, nadwoziem, architekturą elektryczną i systemami sterowania, a także w zarządzaniu projektami rozwoju pojazdów od koncepcji do wprowadzenia ich na rynek w produkcji seryjnej.

3. Oferta dla Kupców, Starszych Kupców, Category Managerów w obszarze Zakupów Bezpośrednich, Pośrednich, Inwestycyjnych.

Firma poszukuje doświadczonych specjalistów, którzy zajmują się budowaniem strategii zakupowych, zarządzaniem procesem zakupu komponentów samochodowych oraz realizacją zakupów niezbędnych dla funkcjonowania firmy i infrastruktury. W szczególności poszukiwani są pracownicy z doświadczeniem zdobytym w koncernach motoryzacyjnych, firmach technologicznych ścisłe współpracujących z producentami samochodów lub o podobnym profilu działalności.

4. Oferta dla doświadczonych Inżynierów i Ekspertów w obszarze produkcji.

Firma poszukuje specjalistów do nadzoru nad procesem projektowania fabryki samochodów oraz zapewnienia spójności między projektem a wymaganiami procesu produkcyjnego. Osoby na tym stanowisku będą zajmować się projektowaniem procesów technologicznych, pracą w zakresie zapewnienia jakości oraz planowania procesów logistycznych.

5. Architekt IT

Izera poszukuje osoby odpowiedzialnej za zarządzanie praktyką Enterprise Architecture (EA) w naszej firmie. Jej głównym zadaniem będzie kierowanie pracami nad innowacjami i mapami drogowymi dostosowanymi do strategii biznesowej oraz IT organizacji. Osoba ta będzie również pracować nad rozwojem architektury korporacyjnej zgodnie z naszą strategią biznesową i IT.

Do wymagań należy doświadczenie w modelowaniu architektury korporacyjnej z wykorzystaniem TOGAF, znajomość narzędzi do zarządzania wymaganiami oraz rynku IT z perspektywy trendów rozwoju architektury systemów, inżynierii oprogramowania oraz rozwiązań do integracji systemów. Oczekujemy również wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz rozwiązań chmurowych. Kandydat powinien posiadać umiejętności doradzania przy wyborze rozwiązań IT oraz OT oraz współpracy z zespołem analityków biznesowych.

6. Analityk biznesowy IT

Zadania i odpowiedzialność:

Analiza kluczowych systemów w zakresie ERP, MRP, MES, CRM i zarządzanie zmianami w wymaganiach biznesowych.
Modelowanie procesów biznesowych, dokumentowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych we współpracy z biznesem.
Projektowanie modelu danych i przepływu informacji pomiędzy systemami.
Udział w procesach RFI/RFP oraz wsparcie w wdrażaniu rozwiązań.
Wymagane doświadczenie:

Doświadczenie w analizie wymagań dla systemów ERP (Finanse/Controlling, Sprzedaż, Planowanie Produkcji, Magazyn), SRM – Zarządzanie relacjami z dostawcami, Zakupy oraz CRM.
Znajomość modelowania procesów biznesowych i dokumentowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.
Znajomość modelowania danych oraz przepływu informacji między systemami.
Doświadczenie w procesach RFI/RFP oraz wdrażaniu rozwiązań.
Znajomość rynku IT i trendów rozwoju systemów ERP, SRM, Zakupów oraz CRM.

7. Kierownik aplikacji IT

Zadania:

Zarządzanie pracami związanymi z poszczególnymi aplikacjami IT, w tym identyfikacją potrzeb, optymalizacją, rozwiązywaniem problemów oraz minimalizowaniem ryzyk we współpracy z użytkownikami, zespołem IT oraz partnerami zewnętrznymi.
Aktywny udział w projektach, nadzór nad realizacją prac oraz kontrola jakości przygotowywanych materiałów z minimalizowaniem ryzyka niepowodzeń.
Zarządzanie rozwojem i optymalizacją aplikacji, w tym funkcjonalności, procesów biznesowych, integracji/interfejsów itp.
Zarządzanie utrzymaniem aplikacji, w tym problemami, incydentami i zmianami.
Zarządzanie relacjami z partnerami, zewnętrznymi ekspertami i interesariuszami Spółki w obszarze IT w powierzonych projektach lub pracach utrzymaniowych.

Doświadczenie w zarządzaniu aplikacjami klasy ERP/MRP/WMS w organizacji produkcyjnej, a w szczególności doświadczenie z obszaru motoryzacyjnego.
Doświadczenie w zarządzaniu projektami.
Biegła znajomość języka angielskiego.

8. Kierownik projektu IT

Odpowiedzialność za nadzorowanie i kontrolowanie postępu prac w ramach projektów IT, w tym alokację zasobów, identyfikację ryzyk i rozwiązywanie problemów wraz z właścicielami biznesowymi rozwiązań dla różnych dziedzin organizacji. Aktywny udział w pracach projektowych, nadzór merytoryczny oraz kontrola jakości przygotowywanych materiałów i ograniczanie ryzyka porażek są również kluczowymi zadaniami.

Zadania obejmują monitorowanie projektów IT związanych z wyborem, wdrażaniem i nadzorowaniem działania systemów IT, określanie i realizację procesu budżetowania i rozliczania kosztów z ramienia IT oraz przygotowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji okołoprojektowej z ramienia IT. Zarządzanie relacjami z partnerami, zewnętrznymi ekspertami oraz interesariuszami Spółki w części odpowiadającej za IT w powierzonych projektach również jest ważne.

Doświadczenie w zarządzaniu projektami wyboru, wdrożeń i nadzorem technicznym nad systemami ERP, MES, CRM, BigData itp. w organizacji produkcyjnej (mile widziane z doświadczeniem z obszaru automotive) oraz biegła znajomość języka angielskiego są wymagane.

9. Specjalista do spraw infrastruktury IT

Odpowiedzialność za strategię i ochronę infrastruktury IT w firmie, w tym przygotowanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań zgodnych z zasadami bezpieczeństwa, a także opracowanie procedur i narzędzi ochrony informacji. Dodatkowo, odpowiedzialność za nadzór nad administrowaniem infrastrukturą IT przez podmioty partnerskie oraz przygotowanie procedur awaryjnych.

Wymagane doświadczenie obejmuje umiejętności związane z nadzorem technicznym nad infrastrukturą IT/EUS oraz realizacją zadań projektowych nad systemami IT/EUS. Wymagana jest także znajomość wymagań prawnych, norm, standardów i dobrych praktyk oraz doświadczenie w administrowaniu w zakresie infrastruktury On-Premise oraz Cloud. Konieczna jest biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagane narzędzia i standardy obejmują certyfikaty potwierdzające umiejętności administracji środowiskami Windows Server, M365, Cloud (np. Azure), baz danych (np. MS SQL Server) oraz znajomość wybranych metodologii i najlepszych praktyk np. ITIL/PMI/Prince2/Agile.

10. Body Exterior System Expert/Senior Engineer

Kluczowe zadania:

Wsparcie procesu lokalizacji części zewnętrznych
Ścisła współpraca z działami produkcji i zakupów w celu pozyskania i wdrożenia części do produkcji
Ocena i zrozumienie interfejsów między elementami zewnętrznymi a BiW
Zapewnienie dostępności i zrozumienia kryteriów inżynierii produkcji związanych z elementami zewnętrznymi, dostarczanych przez zespoły integracji inżynierii zewnętrznej i wewnętrznej wspierające produkcję EMP (odpowiedzialne za jednoczesną inżynierię EMP)
Wsparcie zespołu integracji wydajności w identyfikowaniu kluczowych problemów i potencjalnych rozwiązań, dostarczanych przez zespoły integracji inżynierii zewnętrznej i wewnętrznej
Nawiązanie współpracy z dostawcami długoterminowymi w ramach ogólnego planu zaopatrzenia, przy wsparciu zespołów integracji inżynierii zewnętrznej i wewnętrznej
Monitorowanie postępu prac nad elementami zewnętrznymi i ich składnikami
Dopasowanie rozwoju elementów zewnętrznych i ich składników do stylizacji oraz zespołów integracji inżynierii zewnętrznej i wewnętrznej

Minimalnie 5-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w dziedzinie inżynierii zewnętrznej w przemyśle motoryzacyjnym (preferowana jest wiedza o OEM lub doświadczenie w dużych firmach ESP)
Dobra znajomość cyklu rozwoju pojazdu oraz procesów rozwoju produktów motoryzacyjnych
Dogłębna znajomość procesów, metod i narzędzi inżynierii zewnętrznej, technologii i projektowania
Dobra znajomość procesów związanych z testami zderzeniowymi, aprobatą, wytrzymałością materiałów, trwałością i osiągami konstrukcyjnymi
Doświadczenie w zarządzaniu wymiarami i tolerancjami
Doświadczenie w zarządzaniu dostawcami, negocjacjach technicznych i wdrażaniu projektów
Doświadczenie w przekształcaniu projektów od pomysłu do produkcji, najlepiej w środowisku OEM
Doświadczenie w wprowadzaniu pojazdów i produktów na rynek
Doświadczenie w zarządzaniu zespołem z punktu widzenia technicznego jest pożądane
Biegła znajomość MS Excel, Word, Project i PowerPoint
Doświadczenie w narzędziach takich jak: JIRA, Polarion, SharePoint, Teamcenter itp. jest atutem
Praktyczne doświadczenie w projektowaniu inżynierskim we wszystkich fazach rozwoju. Dobra znajomość odpowiednich narzędzi, zwłaszcza CATIA.
Zdolność do płynnej komunikacji w języku angielskim.

11. Manager Platform

Główne zadania:

Zarządzanie zespołem Platformy (HV Powertrain, podwozie, HVAC) i współpraca z innymi funkcjami, szczególnie integracją osiągów i integracją geometryczną Nadzór nad rozwojem i integracją HV Powertrain, podwozia i HVAC Nadzór nad integracją zakresu dostaw platformy i składników (lokalnych i przenoszonych) w obszarach HV powertrain, podwozia i systemu termicznego Aktywne wsparcie procesu lokalizacji od decyzji do wykonania Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Kilka lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie integracji pojazdów lub rozwoju składników Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w dziedzinie inżynierii motoryzacyjnej Doświadczenie w zarządzaniu dostawcami, negocjacjach technicznych i wdrażaniu projektów Zaawansowana wiedza i zrozumienie wszystkich systemów objętych Inżynierią Platformy (HV Powertrain, podwozie, HVAC) Szerokie zrozumienie procesu wprowadzania nowego produktu w organizacji OEM Wymagane wykształcenie techniczne, preferowane magisterium w dziedzinie inżynierii elektrycznej lub mechanicznej Biegła znajomość języka angielskiego w komunikacji.

12. Lead Engineer – Powertrain and HV Architecture

Główne zadania:

Szczegółowa ocena i zarządzanie wszystkimi specyfikacjami związanych z Powertrain i architekturą HV
Nadzór nad działaniami projektowymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji technicznych, standardów projektowania i testowania produktów
Rewizja i ocena walidacji fizycznych i wirtualnych, dotyczących wszystkich aspektów związanych z Powertrain i architekturą HV we współpracy z menedżerem osiągów (standardy termiczne, mechaniczne, elektryczne, normy NVH i EMC itp.)
Aktywne wsparcie procesu lokalizacji od decyzji do wykonania
Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Potwierdzone doświadczenie w dziedzinie elektrycznego Powertrain i/lub architektury HV (minimum 5 lat)
Szerokie zrozumienie procesu wprowadzania nowego produktu w organizacji OEM
Wymagane wykształcenie techniczne, preferowane magisterium w dziedzinie inżynierii elektrycznej lub mechanicznej
Biegła znajomość języka angielskiego w komunikacji.

13. Lead Engineer – Thermal Management System

Zadania:

Szczegółowa ocena i zarządzanie wszystkimi specyfikacjami systemów zarządzania temperaturą
Nadzór nad działaniami projektowymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji technicznych
Rewizja i ocena walidacji fizycznych i wirtualnych, dotyczących wszystkich aspektów związanych z systemem zarządzania temperaturą we współpracy z menedżerem osiągów
Aktywne wsparcie procesu lokalizacji od decyzji do wykonania
Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Potwierdzone doświadczenie w rozwoju systemów zarządzania temperaturą (minimum 3 lata)
Szerokie zrozumienie procesu wprowadzania nowego produktu w organizacji OEM
Wymagane wykształcenie techniczne, preferowane magisterium w dziedzinie termodynamiki
Biegła znajomość języka angielskiego w komunikacji.

14. Senior System Engieneer

Zadania:

Kierowanie działaniami integracji systemów dla różnych dziedzin, takich jak Powertrain, Body, Infotainment, HMI i ADAS
Zarządzanie wysokopoziomowymi wymaganiami systemowymi na poziomie pojazdu – Sys1
Zarządzanie otwartymi kwestiami i doprowadzanie ich do rozwiązania
Zapewnienie kompletności wszystkich testów i weryfikacji związanych z systemami
Wspieranie procesów jakości systemów, takich jak ASPICE, FuSa i Cybersecurity
Wspieranie partnerów wewnętrznych i zewnętrznych w kwestiach związanych z systemami

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze tematu w firmie motoryzacyjnej OEM, dostawcy lub dostawcy usług
Doświadczenie w zarządzaniu partnerami zewnętrznymi
Doświadczenie w planowaniu, testowaniu i walidacji prototypów systemów
Doświadczenie w zarządzaniu projektami
Dobra znajomość topologii sieci i protokołów
Doświadczenie z AUTOSAR, ASPICE, FuSa i Cybersecurity jest pożądane
Dobra znajomość MS Excel, Teamcenter, Polarion i JIRA jest mile widziana
Znajomość narzędzi Vector (CANoe i DaVinci) jest mile widziana
Biegła znajomość języka angielskiego
Gotowość do podróży

15. Senior Electrical Engieneer

Główne zadania:

Właściciel produktu dla komponentów takich jak zestaw wskaźników, ekrany, przełączniki, anteny, harnesy itp. Kierowanie projektowaniem, rozwojem i walidacją komponentów elektroenergetycznych Wsparcie w tworzeniu i zarządzaniu BOM w dziedzinie inżynierii Definiowanie i negocjowanie wysokopoziomowych wymagań z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami Wsparcie w tworzeniu wymagań dotyczących jakości dostawcy, zarządzaniu i weryfikacji Wsparcie Body i Design Studio w dziedzinie pakowania i innych związanych z tym zadań Wsparcie w dziedzinie zamawiania od dostawców komponentów elektroenergetycznych Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Minimum 5 lat doświadczenia w dziedzinie tematu w Automotive OEM, dostawcy lub dostawcy usług Doświadczenie w zarządzaniu partnerami zewnętrznymi Doświadczenie w planowaniu, testowaniu i walidacji prototypów komponentów i systemów elektroenergetycznych Zrozumienie projektowania komponentów i instalacji systemów elektrycznych Doświadczenie w zarządzaniu projektami Świadomość narzędzi CAD (CATIA) jest pożądana Dobra znajomość MS Excel, Teamcenter, Polarion, JIRA jest mile widziana Doświadczenie z AUTOSAR, ASPICE, FuSa jest mile widziane Świadomość narzędzi Vector (CANoe i DaVinci) jest mile widziana Biegła znajomość języka angielskiego Gotowość do podróży

16. Vehicle Electrical/Electronic Architecture Manager

Cel stanowiska:

Specyfikacja i wdrożenie technologii architektury Elektrycznej/Elektronicznej zgodnie z najwyższymi standardami w przemyśle motoryzacyjnym oraz wymaganiami biznesowymi.
Zarządzanie i wsparcie wzrostu zespołu wewnętrznego.
Zarządzanie i nadzorowanie partnerów zewnętrznych w obszarze architektury EE.
Kluczowe kompetencje:

Stanowisko wymaga wysokiej kompetencji technicznej (specjalisty ds. technologii) oraz umiejętności zarządzania projektami (w tym zarządzania dostawcami). Zakres stanowiska będzie stopniowo rozszerzać się o zarządzanie rosnącym zespołem.

Odpowiedzialność:

Reprezentowanie działu EE w organizacji.
Odpowiedzialność za proces specyfikacji, projektowania i wdrażania komponentów architektury EE.
Bliska współpraca z działami produkcji i zakupów w celu pozyskiwania, rozwijania i wdrażania części do produkcji.
Wsparcie i zarządzanie nominacją dostawców.
Definiowanie KPI dla obszaru.
Koordynacja i weryfikacja produktów technicznych partnerów EMP w dziedzinie systemów EE.
Budowanie i szkolenie zespołu.
Odpowiedzialność za koszty i harmonogram obszaru.
Długoterminowa odpowiedzialność za zespół zajmujący się projektowaniem i wdrażaniem komponentów EE do produkcji. W tym inżynierów integracji, CAE, CAD, bezpieczeństwa, DVP.

Ekspertyza:

Protokoły komunikacyjne, w tym CAN, CAN FD, Flexray, ETHERNET
Wiedza o wirtualnych i fizycznych metodach symulacji i walidacji (HIL, testy samochodowe)
Dobra znajomość systemów ADAS, mechatronicznych, rozrywki i telematyki
Zrozumienie procesu kalibracji i wdrażania oprogramowania
ISO26262, ISO / SAE21434
ISO14229
EMC, znajomość standardów projektowania EE / SW w przemyśle motoryzacyjnym
Znajomość ASPICE.

Doświadczenie i umiejętności:

Minimum 5 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie projektowania inżynieryjnego w dziedzinie EE
Dobra znajomość wirtualnego projektowania, integracji i metod walidacji
Zrozumienie procesu zdalnego wdrażania i aktualizacji
Doświadczenie w zarządzaniu dostawcami, negocjacjach technicznych i realizacji projektów.
Doświadczenie w dostarczaniu projektów od koncepcji do wdrożenia, najlepiej w środowisku OEM
Doświadczenie w dostarczaniu systemów / części zgodnie z ISO26262, ISO / SAE 21434
Doświadczenie w zarządzaniu zespołem jest pożądane
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Szczegółowe opisy oferty:

https://electromobilitypoland.pl/kariera/

[vc_facebook]

Las znika w mgnieniu oka. Wycinka lasów pod Jaworznicki Obszar Gospodarczy

 

1 KOMENTARZ

- Advertisment -

Nowa odmiana ogromnych kleszczy typu Hyalomma atakuje ludzi i zwierzęta

Groźna odmiana kleszczy typu Hyalomma zagraża ludziom i zwierzętom - ostrzega lekarz weterynarii. Lekarz weterynarii przestrzega przed kleszczami, sezon jest w nie wyjątkowo obfity. Również...

Kobietę z urazem kręgosłupa zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał kobietę do szpitala. Lądowanie wykonał w Ciężkowicach w dniu 23 maja. Zdarzenie miało miejsce 23 maja w godzinach wieczornych. Jak...

Grzegorz Braun na spotkaniu w Jaworznie będzie rozdawał autografy na gaśnicach 

W Jaworznie odbędzie się  spotkanie otwarte z udziałem Posłów na Sejm RP Romana Fritza i Grzegorza Brauna. To wydarzenie jest częścią trasy w ramach...