Wyniki JBO 2024 ogłoszone!

0

Wyniki Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego zostały ogłoszone na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Są niespodzianki, jak i stali bywalcy. W głosowaniu wzięło udział 4 tysiące więcej osób niż przed rokiem, a głosy oddało ponad 40 tysięcy osób.

Ogłoszono wyniki Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. 13 zadań zostanie zrealizowanych w ramach JBO.

Fot. UM Jaworzno

Wyniki JBO 2024:

W ramach kwoty 2 100 000 zł przeznaczonej na realizację zadań publicznych – dużych wygrały dwa wnioski:

 • 20. Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna, którego wnioskodawcą był Mirosław Pieczara, który zebrał 4 670 głosów. Koszt realizacji zadania to 1 400 000,00 zł.
 • 13. Remont i rozbudowa nawierzchni placu przy OSP Dąbrowa Narodowa, którego wnioskodawcą była Dorota Guja, która zebrała 3 660 głosów. Koszt realizacji zadania 700 000,00 zł.

W ramach kwoty 1 480 000 zł przeznaczonej na realizację zadań publicznych – małych, w puli wynoszącej 1 mln złotych na zadania do 200 tys. złotych wygrało pięć wniosków:

 • 4. Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach, którego wnioskodawcą była Justyna Chrobak, która zebrała 2 093 głosy. Koszt realizacji zadania to 200 000,00 zł.
 • 6. „Bezpieczna woda” – nowoczesny pojazd specjalny dla OSP Długoszyn do przewozu łodzi ratowniczych, którego wnioskodawcą był Jarosław Dąbrowski, który zebrał 1 979 głosów. Koszt realizacji zadania to 200 000,00 zł.
 • 31. „Bezpieczne osiedla” – wykonanie oświetlenia na terenie osiedli Jeleń Dąb i Podłęże, którego wnioskodawcą była Angelika Woźniak, która zebrała 1 706 głosów. Koszt realizacji zadania to 200 000,00 zł.
 • 5. Modernizacja infrastruktury zaplecza zawodniczego przy stadionie LKS „Ciężkowianka”, którego wnioskodawcą był Janusz Ciołczyk, który zebrał 1 702 głosy. Koszt realizacji zadania to 200 000,00 zł.
 • 15. Naukowy plac zabaw ze ścieżką sensoryczną – zagospodarowanie ogrodu przy SP 11
  w Pieczyskach, którego wnioskodawcą była Natalia Kamińska, która zebrała 1 568 głosów. Koszt realizacji zadania to 200 000,00 zł.

W ramach kwoty 1 480 000 zł przeznaczonej na realizację zadań publicznych – małych, w puli wynoszącej 480 tys. zł na zadania do 80 tys. zł na zadania związane z modernizacją wygrało sześć wniosków:

 • 11. Plac zabaw „Dwudziestki” od nowa – modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP
  20 w Byczynie, którego wnioskodawcą był Jakub Filipowicz, który zebrał 1 515 głosów. Koszt realizacji zadania to 80 000,00 zł.
 • 28. Doposażenie centrum dydaktyczno-szkoleniowego przy OSP Dąbrowa Narodowa, którego wnioskodawcą był Przemysław Tomczyk, który zebrał 1 140 głosów. Koszt realizacji zadania to 80 000,00 zł.
 • 14. Doposażenie Jaworznickiej Sekcji Ratownictwa Wodnego przy OSP Długoszyn w
  sprzęt specjalistyczny, którego wnioskodawcą był Krzysztof Guja, który zebrał 912 głosów. Koszt realizacji zadania to 80 000,00 zł.
 • 1. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie parku przy ul. Jaszuńskiego w
  Długoszynie, którego wnioskodawcą był Mariusz Baran, który zebrał 645 głosów. Koszt realizacji zadania to 80 000,00 zł.
 • 30. Doposażenie placu Street Workaut 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach, którego wnioskodawcą był Przemysław Wirski, który zebrał 278 głosów. Koszt realizacji zadania to 80 000,00 zł.
 • 17. Zagospodarowanie otoczenia ZSz-P 3 w Szczakowej – modernizacja i rozbudowa stref przedszkolaka i rekreacyjnej, którego wnioskodawcą była Monika Komańska, która zebrała 250 głosów. Koszt realizacji zadania to 80 000,00 zł.

Warto zauważyć także, że tym razem ponad 23 tysiące mieszkańców naszego miasta oddało głosy i jest to o 4 tysiące osób więcej niż w ubiegłym roku. 17,5 tysiąca osób skorzystało z tradycyjnej „papierowej” formy głosowania, a blisko 6 tysięcy oddało swój głos w Internecie.

Głosy oddała rekordowa liczba osób, których było ponad 40 tysięcy, jednak ważnych głosów odnotowano 36 743. Głosów nieważnych było 5460.

Jak wynika z danych zespołu ds. budżetu obywatelskiego złożonego z przedstawicieli mieszkańców miasta i pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie, zarówno wśród głosów „papierowych”, jak i elektronicznych odnotowano próby podwójnego, a nawet kilkukrotnego głosowania przez 1 osobę, użycie niepoprawnego numer Pesel, braku podpisu na karcie, braku zaznaczonego zadania lub wybór więcej niż dwóch zadań, czy też użycie błędnego formatu numeru Pesel.

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki