wtorek, 5 grudnia, 2023

List do Redakcji: Czy już wycięli Twój las?

Strona głównaLudzieList do Redakcji: Czy już wycięli Twój las?

List do Redakcji: Czy już wycięli Twój las?

- Advertisement -

6 lipca 2023 r. zwróciłam się do Urzędu Miasta Jaworzna z pytaniem dotyczącym zasadności wydanej przez Prezydenta Miasta Jaworzna decyzji umożliwiającej wycinkę 3 ogromnych, zdrowych, kilkudziesięcioletnich lip o niewątpliwej wartości przyrodniczej w Dąbrowie Narodowej.

W obrębie takich drzew mają swoje siedliska liczne gatunki ptaków, w tym: chronionych (decyzja wydana w sezonie lęgowym), owady, małe ssaki (np. wiewiórki). Od 6 lipca do 23 sierpnia prowadziłam interwencyjną korespondencję z Urzędem Miasta Jaworzna (pisma z dnia 14 lipca, 24 lipca, 28 lipca), której celem była początkowo próba uratowania drzew przed wycinką, a gdy się nie udała (podczas trwającej korespondencji ˗ mimo podnoszonych przeze mnie wątpliwości ˗ drzewa zostały wycięte) ˗ żądanie wyjaśnienia okoliczności podjętej przez Prezydenta Miasta Jaworzna decyzji o wycince cennego drzewostanu.

W swoich kolejnych pismach Urząd Miasta nie przedstawił argumentacji, która w poważny sposób uzasadniałaby jego decyzję, a w swoim ostatnim piśmie z dnia 23 sierpnia poinformował mnie, że „kolejna korespondencja będzie bezprzedmiotowa, gdyż wyczerpująco zostały udzielone informacje”. Uznałam, że informacje udzielone nie zostały, zatem w dniu 20 września 2023 r. skierowałam:

a) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na działanie organu dotyczące nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie publiczne;

b) zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko Ustawie o ochronie przyrody przez Prezydenta Miasta Jaworzna.

OBIE SPRAWY SĄ OBECNIE W TOKU.

Wycinka pojedynczych drzew to fragment dużo większej całości. Pod koniec stycznia 2023 r. mieli okazję się o tym przekonać mieszkańcy Dąbrowy Narodowej, gdy ˗ mimo zgłaszanych przez nich wątpliwości, obaw i w końcu protestów ˗ rozpoczęto i w błyskawicznym tempie sfinalizowano wycinkę ich lasu. Przypomnijmy sobie, jak to było:

Rozpoczęła się wycinka lasu pod Jaworznicki Obszar Gospodarczy i fabrykę Izery

Las pod Izerę wycięty. Jaworznicki Obszar Gospodarczy w przygotowaniu – Jaworzno – Portal Społecznościowy – jaw.pl

A mieszkańcy innych dzielnic naszego miasta? Czy wiemy, kiedy wytną nasz las?

W oparciu o upublicznione w styczniu 2021 roku dane Lasów Państwowych, zawarte w ogólnodostępnym Banku Danych o Lasach (BDL), inicjatywa Lasy i Obywatele przygotowała interaktywną mapę z naniesionymi tam pododdziałami leśnymi z obszaru całego kraju (jest ich 430), w których zaplanowano oraz zapisano w bieżących planach urządzenia lasu (PUL) rębnie: zupełne (I), częściowe (II), gniazdowe (III), stopniowe (IV), przerębowe (V) (klasyfikacja według Zasad Hodowli Lasu obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym).

https://mapy.lasyiobywatele.pl/zanim-wytna-twoj-las.html
https://mapy.lasyiobywatele.pl/zanim-wytna-twoj-las.html

Każdy obywatel może sprawdzić, jaki los czeka jego ˗ lasy są dobrem publicznym ˗ las. Sprawdźmy zatem:

Pododdział 02-07-1-08-47-g, Pododdział 02-07-1-08-51-d, Pododdział 02-07-1-08-51-f, Pododdział 02-07-1-08-64-d, Pododdział 02-07-1-09-184-d, Pododdział 02-07-1-09-190-a, Pododdział 02-07-1-09-212-b, Pododdział 02-07-1-10-218-a, Pododdział 02-07-1-10-221-f, Pododdział 02-07-1-10-221-i, Pododdział 02-07-1-10-226-a, Pododdział 02-07-1-10-232-b, Pododdział 02-07-1-10-233-b, Pododdział 02-07-1-05-284-c, Pododdział 02-07-1-11-295-c, Pododdział 02-07-1-10-296-c, Pododdział 02-07-1-11-297-d, Pododdział 02-07-1-11-297-f, Pododdział 02-07-1-11-298-a, Pododdział 02-07-1-11-299-m, Pododdział 02-07-1-11-300-i, Pododdział 02-07-1-11-302-a, Pododdział 02-07-1-11-302-b, Pododdział 02-07-1-11-304-a, Pododdział 02-07-1-11-304-b, Pododdział 02-07-1-11-305-a, Pododdział 02-07-1-11-305-c, Pododdział 02-07-1-11-306-b, Pododdział 02-07-1-11-307-a, Pododdział 02-07-1-11-307-d, Pododdział 02-07-1-11-308-b, Pododdział 02-07-1-11-309-c, Pododdział 02-07-1-11-310-b, Pododdział 02-07-1-11-311-a, Pododdział 02-07-1-11-311-f, Pododdział 02-07-1-11-312-b, Pododdział 02-07-1-11-312-c, Pododdział 02-07-1-11-312-f, Pododdział 02-07-1-11-313-b, Pododdział 02-07-1-11-314-a, Pododdział 02-07-1-11-314-b, Pododdział 02-07-1-11-316-a, Pododdział 02-07-1-11-316-i, Pododdział 02-07-1-11-317-a, Pododdział 02-07-1-11-318-f, Pododdział 02-07-1-11-318-j, Pododdział 02-07-1-11-318-k, Pododdział 02-07-1-11-319-a, Pododdział 02-07-1-11-319-a, Pododdział 02-07-1-11-320-b, Pododdział 02-07-1-11-320-h, Pododdział 02-07-1-11-322-b, Pododdział 02-07-1-11-322-g, Pododdział 02-07-1-11-323-b, Pododdział 02-07-1-11-325-a, Pododdział 02-07-1-11-328-d, Pododdział 02-07-1-11-328-i, Pododdział 02-07-1-11-331-a, Pododdział 02-07-1-11-333-d, Pododdział 02-07-1-11-334-c, Pododdział 02-07-1-11-347-h, Pododdział 02-07-1-11-350-d, Pododdział 02-07-1-11-352-a, Pododdział 02-07-1-11-355-b, Pododdział 02-07-1-11-359-d, Pododdział 02-07-1-11-359-g, Pododdział 02-07-1-11-360-a, Pododdział 02-07-1-11-361-d, Pododdział 02-07-1-11-361-h, Pododdział 02-07-1-11-362-a, Pododdział 02-07-1-11-362-c, Pododdział 02-07-1-11-362-d, Pododdział 02-07-1-11-362-g, Pododdział 02-07-1-12-369-g, Pododdział 02-07-1-12-370-h, Pododdział 02-07-1-12-371-a, Pododdział 02-07-1-12-373-f, Pododdział 02-07-1-12-373-i, Pododdział 02-07-1-12-374-d, Pododdział 02-07-1-12-376-a, Pododdział 02-07-1-12-376-c, Pododdział 02-07-1-12-377-c, Pododdział 02-07-1-12-377-n, Pododdział 02-07-1-12-378-d, Pododdział 02-07-1-12-378-g, Pododdział 02-07-1-12-378-i, Pododdział 02-07-1-12-378-j, Pododdział 02-07-1-12-378-k, Pododdział 02-07-1-12-379-c, Pododdział 02-07-1-12-381-c, Pododdział 02-07-1-12-382-f, Pododdział 02-07-1-12-384-b, Pododdział 02-07-1-12-385-g, Pododdział 02-07-1-12-386-b, Pododdział 02-07-1-12-387-a, Pododdział 02-07-1-12-388-c, Pododdział 02-07-1-12-388-d, Pododdział 02-07-1-12-388-f, Pododdział 02-07-1-12-388-c, Pododdział 02-07-1-12-388-c, Pododdział 02-07-1-12-388-c, Pododdział 02-07-1-12-390-j, Pododdział 02-07-1-12-390-j, Pododdział 02-07-1-12-391-i, Pododdział 02-07-1-12-392-h, Pododdział 02-07-1-12-392-i, Pododdział 02-07-1-12-393-c, Pododdział 02-07-1-12-395-b, Pododdział 02-07-1-12-395-c, Pododdział 02-07-1-12-396-i, Pododdział 02-07-1-12-396-k, Pododdział 02-07-1-12-396-l, Pododdział 02-07-1-12-396-n, Pododdział 02-07-1-12-397-a, Pododdział 02-07-1-12-397-b, Pododdział 02-07-1-12-398-a, Pododdział 02-07-1-12-398-b, Pododdział 02-07-1-12-399-a, Pododdział 02-07-1-12-401-f, Pododdział 02-07-1-12-401-h, Pododdział 02-07-1-12-401-j, Pododdział 02-07-1-12-402-d, Pododdział 02-07-1-12-403-b, Pododdział 02-07-1-12-403-g, Pododdział 02-07-1-12-403-h, Pododdział 02-07-1-12-408-h, Pododdział 02-07-1-01-469-b, Pododdział 02-07-1-12-473-a, Pododdział 02-07-1-12-475-c, Pododdział 02-07-1-02-483-a, Pododdział 02-07-1-02-483-f, Pododdział 02-07-1-02-509-d, Pododdział 02-07-1-02-524-a, Pododdział 02-07-1-02-529-i, Pododdział 02-07-1-02-530-i, Pododdział 02-07-1-02-564-b, Pododdział 02-07-1-02-564-g, Pododdział 02-07-1-02-564-k…

https://mapy.lasyiobywatele.pl/zanim-wytna-twoj-las.html

Lasy do wycinki w Jaworznie

138 pododdziałów Nadleśnictwa Chrzanów, w których przeprowadzane były, są i będą (PUL obowiązuje na lata 2020˗2029): wycinka prawie wszystkich drzew na całej powierzchni w ramach rębni zupełnej, wycinka prawie wszystkich drzew na większości powierzchni w ramach rębni zupełnej, wycinka prawie wszystkich drzew na dużej powierzchni w ramach rębni zupełnej, wycinka prawie wszystkich drzew na części powierzchni w ramach rębni zupełnej, wycinka większości drzew na całej powierzchni w ramach rębni zupełnej, wycinka prawie wszystkich dojrzałych drzew na całej powierzchni w ramach rębni gniazdowej uprzątającej, wycinka większości dojrzałych drzew na całej powierzchni w ramach rębni stopniowej, wycinka większości dojrzałych drzew na całej powierzchni w ramach rębni stopniowej, wycinka 40% dojrzałych drzew na całej powierzchni w ramach rębni stopniowej, wycinka 30% dojrzałych drzew w formie dziur na większości powierzchni w ramach rębni gniazdowej, wycinka 30% dojrzałych drzew w formie dziur na dużej części powierzchni w ramach rębni gniazdowej… Pod topór (tj. ostrze piły mechanicznej) już poszły lub lada moment pójdą m.in.: 160-letnie sosny, 130-letnie sosny, 120-letnie sosny i świerki, 110-letnie brzozy…

W zestawie danych dotyczących poszczególnych pododdziałów w zasadzie powtarzają się 3 informacje: a) o niemożliwości uzyskania informacji od Nadleśnictwa Chrzanów na temat wycinek zaplanowanych na rok 2023; b) o rozpoczęciu zaplanowanych wycinek; c) o statusie lasu ochronnego przysługującemu większości pododdziałów, co oznacza, że funkcja gospodarcza nie powinna być wiodącą dla tego lasu.

Chciałoby się zapytać, czy po tych wszystkich wycinkach zostanie nam jeszcze jakieś drzewo? Nie było nas ˗ był las, nie będzie nas ˗ i lasu też nie będzie… A może nam nie potrzeba drzew? Może wystarczą inwestycje przemysłowe…

Czy mieszkańcy Jaworzna o działaniach Urzędu Miasta i Lasów Państwowych wiedzą?

Przygotowałam ankietę, której celem jest poznanie odpowiedzi na to (m.in.) pytanie. Jej wypełnienie zajmuje 10 minut. Ankieta jest ANONIMOWA. Znajduje się pod linkiem:

http://www.ebadania.pl/41d1b553ab9f3197

Jeżeli zechciałbyś/zechciałabyś ją wypełnić, dowiedzielibyśmy się o naszym mieście i jego mieszkańcach więcej.

Wioletta Tomala-Kania, mieszkanka Jaworzna.

1 KOMENTARZ

- Advertisment -

Zawyły syreny. Policjanci oddali hołd kolegom

Policjanci w Jaworznie oddali hołd kolegom. Policjantki i Policjanci, pracownicy Policji, zaprzyjaźnione służby, wspierający Policję, którym na sercu leży porządek i bezpieczeństwo. W pędzącym pełnym...

IV edycja Strażackiej Paczki

Ruszyła kolejna, już IV edycja Strażackiej Paczki. Strażacy z OSP Osiedle Stałe zorganizowali zbiórkę charytatywną dla potrzebujących rodzin z Jaworzna. Tegoroczna edycja Strażackiej Paczki ruszyła...

Spadła z siedzenia w autobusie i uderzyła głową w metalową rurkę

Pasażerka autobusu na skutek jego zderzenia z samochodem osobowym spadła z siedzenia i uderzyła głową w metalową rurkę znajdującą się w pojeździe. Do kolizji autobusu...