sobota, 20 kwietnia, 2024

STOP wycince drzew w Jaworznie – Powstało Stowarzyszenie Zielone Jaworzno

Strona głównaEkosektorSTOP wycince drzew w Jaworznie - Powstało Stowarzyszenie Zielone Jaworzno

STOP wycince drzew w Jaworznie – Powstało Stowarzyszenie Zielone Jaworzno

- Advertisement -

Las w Jaworznie trzeba zacząć chronić. To w końcu nie tylko nasza przyszłość, ale także następnych pokoleń mieszkańców naszego miasta. Jaworzno do niedawna uchodziło za „miasto ukryte w liściach”. Dzisiaj ten krajobraz stał się nieco bardziej brutalny. Wycinka zarówno lasów miejskich, jak i państwowych mocno nadwyrężyła nasz krajobraz i zauważyli to zarówno mieszkańcy, jak i zwierzęta.

Mówimy STOP wycince, dlatego powołaliśmy stowarzyszenie „Zielone Jaworzno” oraz wystosowaliśmy dwie petycje, których zadaniem będzie nie tylko uświadomienie szerokiego grona jaworznian o smutnych skutkach wycinki drzew, ale także realna walka z tą wycinką. – mówi Michał Kirker.

W naszym mieście są już mieszkańcy, który na roślinności zależy. Mieszkańcy Dąbrowy Narodowej i Łubowca udowodnili już raz, że opór ma znaczenie, a walka nie jest z góry przegrana.

Jaworzno musimy być Zielone i o te zieleń będziemy walczyć.

Nie ma rozwoju miasta kosztem przyrody. CZYM JEST LAS?

Las to świat lub galaktyka bioróżnorodności, najbardziej skomplikowane, a zarazem najbogatsze w organizmy środowisko lądowe i najpotężniejszy lądowy ekosystem”, mówi Michał Książek ˗ inżynier leśnik, ornitolog, kulturoznawca, reportażysta, poeta. Jest rezerwuarem naszego życia. Oferuje mnóstwo usług ekosystemowych: oprócz wspomnianej bioróżnorodności ˗ chroni przed suszą i upałami, magazynuje dwutlenek węgla, stanowi enklawę spokoju i wytchnienia (chyba że akurat jest w nim realizowana „gospodarka leśna” – wtedy nie stanowi…). Zresztą każdy z nas może stworzyć swoją własną definicję lasu, bo przecież każdy z nas był kiedyś w jakimś lesie… I każdy z nas wie, która z jego funkcji jest dla nas najistotniejsza.

CO ONI ROBIĄ? Oni, czyli Nadleśnictwo Chrzanów. Oni, czyli Urząd Miasta Jaworzna.

W życiu społecznym (i każdym innym) zwykle na większość pytań nie ma prostych odpowiedzi. Tym razem jest inaczej. Co oni robią? Szkodzą przyrodzie. A skoro szkodzą przyrodzie, to działają na szkodę nas wszystkich.

Mija rok od wycinki 300 ha lasu w Dąbrowie Narodowej. Obóz Zjednoczonej Prawicy, Urząd Miasta Jaworzna i Nadleśnictwo Chrzanów zdecydowały o budowie fabryki samochodów elektrycznych na zrębie. Decyzja polityczna zapadła. Mieszkańcy protestowali, ale ich sprzeciw został zlekceważony. Argumenty o konieczności zmiany lokalizacji inwestycji przemysłowej ˗ a terenów poprzemysłowych jest u nas dostatek! ˗ trafiły w próżnię, albo raczej w polityczny beton. Ten sam, który ma być wylany w miejscu raczkującej dzisiaj roślinności ˗ na cmentarzysku po 300 ha bezdusznie, bezwzględnie i ˗ po prostu ˗ głupio wyciętych drzew.

Masakra lasów trwa. W oparciu o upublicznione w styczniu 2021 roku dane Lasów Państwowych, zawarte w ogólnodostępnym Banku Danych o Lasach (BDL), inicjatywa Lasy i Obywatele przygotowała interaktywną mapę z naniesionymi tam pododdziałami leśnymi z obszaru całego kraju (jest ich 430), w których zaplanowano oraz zapisano w bieżących planach urządzenia lasu (PUL) rębnie: zupełne (I), częściowe (II), gniazdowe (III), stopniowe (IV), przerębowe (V) (klasyfikacja według Zasad Hodowli Lasu obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym). Nadleśnictwo Chrzanów w swoim Planie Urządzenia Lasu na lata 2020-2029 przewiduje następującą skalę wycinek:

https://mapy.lasyiobywatele.pl/zanim-wytna-twoj-las.html

Krwawe plamy uwidaczniają pomysł Nadleśnictwa Chrzanów na „zrównoważoną gospodarkę leśną”. Podajmy kilkanaście – z całego ogromnego zbioru przykładów ˗ dowodów tego „zrównoważenia”: 1) pododdział 02-07-1-08-51-f, pow. 6,52 ha, wycinka większości drzew na całej powierzchni w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 51-f ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. Zgodnie z przyjmowaną przez Lasy Państwowe doktryną wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej, funkcja gospodarcza nie powinna być wiodącą funkcją dla tego lasu”. 2) pododdział 02-07-1-05-203-i, pow. 5,78 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na dużej części powierzchni (2,71 ha) w ramach rębni zupełnej, wycinka prawie wszystkich drzew na większości powierzchni (3,07 ha) w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 203-i ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 3) pododdział 02-07-1-09-209-a, pow. 5,75 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na dużej części powierzchni (2,83 ha) w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 209-a ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 4) pododdział 02-07-1-10-225-g, pow. 3,07 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na całej powierzchni w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 225-g ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 5) pododdział 02-07-1-10-228-a, pow. 8,86 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na całej powierzchni w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 228-a ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 6) pododdział 02-07-1-05-250-a, pow. 6,59 ha, wycinka większości drzew na większości powierzchni (3,33 ha) w ramach rębni zupełnej, wycinka prawie wszystkich drzew na dużej części powierzchni (3,26 ha) w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 250-a ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 7) pododdział 02-07-1-05-254-c, pow. 14,06 ha, wycinka większości drzew na części powierzchni (4,00 ha) w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 254-c ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 8) pododdział 02-07-1-05-270-c, pow. 13,78 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na większości powierzchni (7,42 ha) w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 270-c ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 9) pododdział 02-07-1-11-290-o, pow. 0,88 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na większości powierzchni (0,84 ha) w ramach rębni zupełnej. „Na znacznej części tego pododdziału rosną stare drzewa, występują tu m.in. 120-letnie sosny. Cały pododdział 290-o ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 10) pododdział 02-07-1-11-301-b, pow. 2,78 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na całej powierzchni w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 301-b ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 11) pododdział 02-07-1-11-308-b, pow. 8,07 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na większości powierzchni (4,04 ha) w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 308-b ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 12) pododdział 02-07-1-11-309-c, pow. 9,02 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na dużej części powierzchni (3,50 ha) w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 309-c ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 13) pododdział 02-07-1-11-312-c, pow. 8,35 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na większości powierzchni (5,80 ha) w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 312-c ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 14) pododdział 02-07-1-11-320-h, pow. 4,86 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na całej powierzchni w ramach rębni zupełnej. „Na początku roku 2020 na znacznej części tego pododdziału rosły stare drzewa, występowały tu m.in. 160-letnie sosny. Cały pododdział 320-h ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 15) pododdział 02-07-1-11-357-c, pow. 0,93 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na całej powierzchni w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 357-c ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. 16) pododdział 02-07-1-11-359-d, pow. 2,75 ha, wycinka prawie wszystkich drzew na całej powierzchni w ramach rębni zupełnej. „Cały pododdział 359-d ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. (…)”. Źródło: https://lasyiobywatele.pl/ Pytania zasadnicze (oprócz wszystkich innych) są trzy:

  1. Dlaczego Nadleśnictwo Chrzanów nie realizuje przyrodniczej funkcji lasu ˗ mimo że jest do tego zobowiązane mocą Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach?

  2. Dlaczego Nadleśnictwo Chrzanów nie realizuje społecznej funkcji lasu ˗ mimo że jest do tego zobowiązane mocą Ustawy j/w?

  3. Dlaczego Nadleśnictwo Chrzanów nie respektuje statusu lasu ochronnego ˗ mimo że jest do tego zobowiązane mocą Ustawy j/w?

Będziemy domagać się od Nadleśnictwa Chrzanów odpowiedzi na te pytania.

Mija rok od wycinki 300 ha lasu. Przeprowadzane w tajemnicy przed mieszkańcami (bo nikt z nas nie ma obowiązku regularnej lektury aktów prawnych na BIP-ie) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w sposób skrajny przekształcających funkcje niektórych terenów ˗ z zielonych na przemysłowe i mieszkaniowe ˗ są wielokrotnie testowaną na mieszkańcach praktyką Urzędu Miasta Jaworzna. Doświadczyli tego mieszkańcy Niedzielisk, Ciężkowic, Dąbrowy Narodowej. Ile enklaw cennych przyrodniczo i społecznie zostanie bezpowrotnie zniszczonych ˗ zanim ta władza przepadnie w odmętach Historii? Ile drzew jeszcze „zniknie” z miejskiego krajobrazu – zanim my „znikniemy” tę władzę? Czy budżet miasta Jaworzna znajduje się obecnie w tak opłakanym stanie, że totalna wyprzedaż terenów zielonych ˗ bez poważnych konsultacji społecznych ˗ ma owe braki budżetowe – kosztem przyrody i mieszkańców załatać? Czy za chwilę mieszkańcy Jelenia będą spoglądali zaskoczeni, jak znika ich 18 ha lasu, sprzedanych pod równie „obiecującą” inwestycję jak Izera? Czy mieszkańcy Jaworzna za chwilę dowiedzą się, że enklawa bioróżnorodności ˗ Stawy Belnik („Tarka”) ˗ została po uzgodnieniach z prezesem SRK dr. inż. Januszem Smoliło przejęta przez miasto i sprzedana pod równie „obiecującą” inwestycję jak Izera?

Podkreślmy, owa „bioróżnorodność” stanowi przedmiot „troski” Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2022 r. zobowiązującego gminę do „inicjowania przedsięwzięć zabezpieczających przed utratą różnorodności biologicznej w celu utrzymania terenów wartościowych przyrodniczo”. https://www.jaworzno.pl/wp-content/uploads/2023/05/Pkt_3_-_Raport_o_stanie_Gminy_Miasta_Jaworzna_za_2022_rok.pdf Na uwagę zasługuje na przykład zawarta w nim informacja o działaniach władz miasta na rzecz ochrony populacji chomika europejskiego, która – w zestawieniu z działaniami tychże władz skoncentrowanymi na budowie osiedli „Skałka – Wschód” i „Skałka – Południe” – zdaje się zakrawać na żart z mieszkańców miasta – ze szczególnym uwzględnieniem Inicjatywy Społecznej Ratujmy Grodzisko. A „montaż nowej figurki chomika na Plantach miejskich” na pewno tę populację ginącego gatunku wzmocni…

Skoro o ważnych dokumentach mowa: ponad 10 lat temu Urząd Miasta Jaworzna zlecił udokumentowanie najcenniejszych zasobów przyrodniczych miasta, które powinny zostać objęte różnymi formami ochrony. Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna autorstwa tak zasłużonych dla miasta i regionu badaczy jak: Barbara Tokarska-Guzik, Adam Rostański, Jacek Gorczyca, Aleksander Herczek, Renata Dulias, określiła Stawy Belnik jako „obiekt cenny faunistycznie, krajobrazowo i społecznie”. https://sbc.org.pl/Content/216992/PDF/Przyroda%202012%20pdf.pdf Stanowiąc obszar przyrodniczo cenny, powinien on podlegać ochronie w szczególności polegającej na zachowaniu obecnego drzewostanu oraz pozostałej roślinności w niezmienionym stanie. Wśród zaleceń dot. obszarów cennych przyrodniczo zapisano m.in. : „Zagwarantowanie utrzymania wskazanych obszarów w strukturze przestrzennej miasta poprzez stosowne zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta”. Te zalecenia zostały zresztą powtórzone w Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Jaworzna ˗ miasta na prawach powiatu na lata 2012˗2015 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2016˗2019 (Joanna Fajfer, Paulina Kostrz-Sikora), stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr XXVI/363/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. Oba opracowania podkreślają konieczność zachowania i zwiększania oraz ochrony zasobów leśnych. Jak widać, w ocenie urzędników nawet tak bardzo, zdawałoby się, doceniani przez Urząd Miasta Jaworzna naukowcy się mylą, skoro ˗ dzięki wspólnym wysiłkom Urzędu Miasta Jaworzna i jego politycznych sojuszników ˗ wycinka 300 ha lasu stała się faktem.

CO MOŻEMY ZROBIĆ MY?

Całkiem sporo. Możemy:

  1. powołać stowarzyszenie, które będzie dbało o ochronę przyrody ˗ już je powołaliśmy: „Zielone Jaworzno”;

  2. włączyć się w inicjatywy ogólnopolskie – już podpisaliśmy List otwarty organizacji, grup i ruchów leśnych i społecznych do Ministerstwa Klimatu i Środowiska;

  3. wysłać petycję do Nadleśnictwa Chrzanów ˗ już wysłaliśmy:

DO NADLEŚNICTWA CHRZANÓW

Do wiadomości:

GENERALNEGO DYREKTORA LASÓW PAŃSTWOWYCH

MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

FUNDACJI LASY I OBYWATELE

STOP WYCINKOM!

Jaworzno jest miastem ograbionym z 300 ha lasu. Przegłosowana w dniu 21 lipca 2021 roku przez poprzednią większość sejmową specustawa pozwoliła na zmianę przeznaczenia terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe na lasy, grunty i inne nieruchomości. Protestowała społeczność lokalna, prawnicy, organizacje pozarządowe ˗ wszystko na nic. Zjednoczona Prawica, Lasy Państwowe i Urząd Miasta Jaworzna przeforsowały pomysł budowy samochodu elektrycznego na zrębie. Na tym nie koniec. Wycinki trwają. W Planie Urządzenia Lasu na lata 2020˗2029 w 138 pododdziałach Nadleśnictwa Chrzanów przewidziano: rębnie zupełne, rębnie gniazdowe, rębnie stopniowe. Dość grabienia naszych lasów!

Domagamy się zaprzestania bezprecedensowej grabieży!

Domagamy się respektowania przez Nadleśnictwo Chrzanów przyrodniczej funkcji lasu!

Domagamy się respektowania przez Nadleśnictwo Chrzanów społecznej funkcji lasu!

Domagamy się respektowania przez Nadleśnictwo Chrzanów statusu ochronnego naszych lasów!

Domagamy się całkowitego wyłączenia z wycinek lasów cennych społecznie o statusie lasu ochronnego ˗ w tym przewidzianych do rębni zupełnych pododdziałów:

02-07-1-08-51-f, 02-07-1-05-203-i, 02-07-1-09-209-a, 02-07-1-10-225-g, 02-07-1-10-228-a, 02-07-1-05-250-a, 02-07-1-05-254-c, 02-07-1-05-270-c, 02-07-1-11-290-o, 02-07-1-11-301-b, 02-07-1-11-308-b, 02-07-1-11-309-c, 02-07-1-11-312-c, 02-07-1-11-320-h, 02-07-1-11-357-c, 02-07-1-11-359-d!

Domagamy się ograniczenia wycinek we wszystkich pozostałych pododdziałach!

Domagamy się weryfikacji Planu Urządzenia Lasu na lata 2020˗2029 realizowanego przez Nadleśnictwo Chrzanów!

Domagamy się szacunku, odpowiedzialności i powagi w traktowaniu przyrody i obywateli!

Stowarzyszenie Zielone Jaworzno

wysłać petycję do Ministerstwa Klimatu i Środowiska ˗ już wysłaliśmy:

DO MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

Do wiadomości:

GENERALNEGO DYREKTORA LASÓW PAŃSTWOWYCH

FUNDACJI LASY I OBYWATELE

NIE CHCEMY WEGETOWAĆ NA BETONOWEJ PUSTYNI!

Mieszkamy w jednym z najbardziej zdegradowanych gospodarczo regionów kraju. Szczególnie w ostatnich latach staliśmy się świadkami świadomego, zaplanowanego i konsekwentnego znęcania się nad przyrodą realizowanego przez Zjednoczoną Prawicę, Lasy Państwowe i Urząd Miasta Jaworzna. Wycinka 300 ha lasu okazała się niewystarczająca: bezprecedensowa grabież trwa!

Na naszych oczach z obszaru zarządzanego przez Nadleśnictwo Chrzanów znikają starodrzewia: 160-letnie sosny, 130-letnie sosny i świerki, 110-letnie brzozy… Funkcja przyrodnicza lasu stanowi martwy zapis Ustawy.

Na naszych oczach znikają drzewa, które mieszkańcom aglomeracji dawały cień, chłód i wytchnienie od zgiełku miasta. Funkcja społeczna lasu stanowi martwy zapis Ustawy.

Znikają lasy o statusie ochronnym: zielone płuca miasta. Na naszych oczach wycinane są drzewa, które według obowiązującego prawa powinny podlegać ochronie szczególnej. Mamy tego dość!

Domagamy się respektowania przez Lasy Państwowe przyrodniczej funkcji lasu!

Domagamy się respektowania przez Lasy Państwowe społecznej funkcji lasu!

Domagamy się respektowania przez Lasy Państwowe statusu ochronnego naszych lasów!

Domagamy się całkowitego wyłączenia z wycinek lasów cennych społecznie o statusie lasu ochronnego ˗ w tym przewidzianych do rębni zupełnych pododdziałów:

02-07-1-08-51-f, 02-07-1-05-203-i, 02-07-1-09-209-a, 02-07-1-10-225-g, 02-07-1-10-228-a, 02-07-1-05-250-a, 02-07-1-05-254-c, 02-07-1-05-270-c, 02-07-1-11-290-o, 02-07-1-11-301-b, 02-07-1-11-308-b, 02-07-1-11-309-c, 02-07-1-11-312-c, 02-07-1-11-320-h, 02-07-1-11-357-c, 02-07-1-11-359-d!

Domagamy się ograniczenia wycinek we wszystkich pozostałych pododdziałach!

Domagamy się weryfikacji Planu Urządzenia Lasu na lata 2020˗2029 realizowanego przez Nadleśnictwo Chrzanów!

Domagamy się możliwości współdecydowania o naszych lasach!

Domagamy się szacunku dla przyrody, czyli dla nas samych!

Oczekujemy rozwiązań systemowych!

Stowarzyszenie Zielone Jaworzno

Domagać się od Rady Miasta Jaworzna wyznaczenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Jaworzna na rzecz zabezpieczenia lasów ochronnych dla miasta przed użytkowaniem rębnym. Są samorządy w kraju, które już to zrobiły:

UCHWAŁA RADY MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Poznania polegające na podjęciu wszelkich możliwych i prawem dopuszczalnych działań, bez zbędnej zwłoki, mających na celu zabezpieczenie lasów ochronnych, które są położone w granicach miasta Poznania oraz w odległości do 10 km od granic miasta [dalej „lasy ochronne Poznania”], przed użytkowaniem rębnym w ramach gospodarki leśnej prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe [dalej PGL LP]

§ 2

W celu realizacji kierunków, określonych w § 1 niniejszej uchwały, wyznacza się działania polegające w szczególności na:

1. uzyskaniu respektowania przez PGL LP priorytetu funkcji społecznej w lasach ochronnych Poznania, przez podjęcie negocjacji na szczeblu Regionalnej Dyrekcji LP, zabezpieczających tymczasowo te lasy przed użytkowaniem rębnym. W szczególności dotyczyć to powinno użytku ekologicznego ‘Darzybór’.

2. powzięciu działań na rzecz opracowania projektu zmian legislacyjnych, trwale zabezpieczających lasy ochronne przed gospodarką surowcową, w porozumieniu z samorządami innych miast oraz we współpracy z wielkopolskimi naukowcami i posłami do parlamentu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Są też samorządy, które – z dobrym skutkiem – negocjowały z Lasami Państwowymi, aby skalę wycinek na terenie swoich miast ograniczyć: Tarnobrzeg (o Las Zwierzyniecki), Sopot (o Trójmiejski Park Krajobrazowy), Giżycko (o las miejski). Ale nie jest to casus Jaworzna.

Możemy występować do Rady Miejskiej z wnioskami o powoływanie małych form ochrony przyrody: pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Możemy wystąpić do Nadleśnictwa Chrzanów o ustanowienie „lasów społecznych”.

Wioletta Tomala-Kania
Wioletta Tomala-Kania

Możemy ˗ a nawet powinniśmy ˗ mieć oczy i uszy szeroko otwarte: żadne działanie nie zastąpi kontroli społecznej!

Mieszkańcy już dawno zrozumieli to, czego obecne władze miasta nie chcą, a może nawet nie są w stanie zrozumieć: że rozwój miasta kosztem przyrody jest niemożliwy. To próba samobójcza. Bez drzew ˗ nie przetrwamy. Przyroda sobie bez nas poradzi. My bez niej ˗ nie.

Agata Empfinger, Wioletta Tomala-Kania

Agata Empfinger i Michał Kirker
Agata Empfinger i Michał Kirker

PS Jestem winna Czytelnikom wyjaśnienie. 19 września 2023 r. skierowałam: a) do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie – zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko Ustawie o ochronie przyrody przez Prezydenta Miasta Jaworzna; b) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – skargę na działanie organu dotyczące nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie publiczne. Prokuratura Rejonowa w Jaworznie wystąpiła z wnioskiem do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu o przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez organ spoza Jaworzna. Prokuratura Okręgowa przychyliła się do wniosku i przekazała sprawę do rozpatrzenia Prokuraturze Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, która wydała Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił moją skargę. Wystąpiłam do Sądu j/w o uzasadnienie wyroku. Czekam na uzasadnienie.

Jeżeli ktoś z Państwa znalazłby czas (5 minut) i ochotę na wypełnienie ANONIMOWEJ ankiety znajdującej się pod linkiem:

http://www.ebadania.pl/41d1b553ab9f3197

dowiedzielibyśmy się więcej na temat znaczenia przyrody w naszym życiu.

- Advertisment -

Sądowa epopeja Sebastian Kusia. Wyrok coraz bliżej. Może zapaść 24. kwietnia

Przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie od prawie 5 lat trwa proces Sebastiana Kusia, podejrzanego o przyjmowanie łapówek, kiedy to pracował na stanowisku naczelnika biura...

Piątkowe pikniki cieszyły się sporym zainteresowaniem

Pomimo chłodu, aż dwa pikniki odbyły się w tym samym czasie w Jaworznie. Jeden zorganizowany jako „Dzień ziemi” pod płaszczką, drugi piknik na Osiedlu...

Fabryka hejtu na finale kampanii. Przekroczono granice kultury

Kampania wyborcza w Jaworznie weszła w decydującą fazę. Kandydaci na urząd prezydenta dwoją się i troją, żeby przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców. Ich działania...