„Na drodze – patrz i słuchaj” – ogólnopolska akcja policji

0

Od marca na obszarze całego kraju zainicjowano ogólnokrajową inicjatywę pod hasłem „Na drodze – Patrz i Słuchaj”, z którą to aktywnie związała się również jednostka drogowa z Jaworzna. Ta inicjatywa ma charakter informacyjno-edukacyjny i jest prowadzona przez policję w celu podniesienia świadomości pieszych co do niebezpieczeństw wynikających między innymi z nieostrożnego wchodzenia na przejście dla pieszych, korzystania z telefonu komórkowego podczas przekraczania jezdni oraz biegania przez ulicę.

W dobie rozwijającej się technologii oraz nieustannej potrzeby bycia połączonym z siecią, nowoczesne urządzenia techniczne, choć z jednej strony zwiększają bezpieczeństwo na drodze, z drugiej mogą nieświadomie przyczyniać się do wypadków. Telefony, tablety czy urządzenia GPS są pomocne, ale równocześnie mogą odwracać uwagę kierowców i pieszych od sytuacji na drodze, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych incydentów.

Tak samo piesi, jak i kierowcy, którzy są zajęci rozmową bezpośrednią lub telefoniczną, przechodząc przez jezdnię lub prowadząc pojazd, i przez to rozproszeni, nie są w stanie w pełni koncentrować się na otoczeniu. Pieszy, przekraczając jezdnię, powinien nie tylko oglądać się wokół, ale też używać słuchu, ponieważ często może wcześniej usłyszeć zbliżające się szybko pojazdy niż je zobaczyć. Z kolei kierowcy słuchający głośnej muzyki mogą nie zauważyć ważnych sygnałów dźwiękowych, co utrudnia prawidłową reakcję na sytuacje drogowe.

Chociaż korzystanie z różnych urządzeń rozpraszających uwagę nie jest zakazane, policja z Jaworzna podkreśla ich wpływ na bezpieczeństwo drogowe poprzez kampanię „NA DRODZE – PATRZ I SŁUCHAJ!”. Akcja ta ma na celu edukację i informowanie uczestników ruchu o znaczeniu przestrzegania zasad, koncentracji i wzajemnego szacunku dla poprawy bezpieczeństwa na drogach.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki