piątek, 12 kwietnia, 2024

Poznać, pokochać, chronić. Źródła Kłodnicy

Strona głównaEkosektorPoznać, pokochać, chronić. Źródła Kłodnicy

Poznać, pokochać, chronić. Źródła Kłodnicy

- Advertisement -

W kolejnym odcinku serii Poznać, pokochać, chronić, prowadzący Piotr Grzegorzek zabrał nas na spacer po Zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Źródła Kłodnicy”. Jest to teren chroniony, jednak mierzy się z różnymi problemami. Największym z nich są szkody po górnicze, które powstają w skutek prowadzonego na tym terenie wydobycia. O tym i o wielu ciekawych przyrodniczych ciekawostkach tego malowniczego obszaru dowiecie się w naszym filmie.

Zapraszamy także na podsumowanie najważniejszych programów i wiadomości ogłaszanych przez Fundusze w marcu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) opracował cztery wstępne programy priorytetowe.

Pierwsza inicjatywa dotyczy wsparcia dla zakupu lub leasingu ciężarówek nieemitujących zanieczyszczeń, klasyfikowanych jako N2 i N3. Ten program ma na celu zredukowanie emisji zanieczyszczeń poprzez finansowanie zakupu lub leasingu pojazdów, które nie wykorzystują paliw powodujących emisję zanieczyszczeń. Z przeznaczonym budżetem 1 miliard zł, skierowany jest głównie do firm, a wielkość wsparcia będzie zależała od typu pojazdu i możliwej do uzyskania pomocy publicznej. Przewidziano dofinansowanie do 400 tys. zł – dla pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 oraz maksymalnie do 750 tys. zł – dla pojazdów kategorii N3, lecz nie więcej niż 30-60% kosztów kwalifikowanych w obu kategoriach.

Drugim programem jest wspieranie budowy lub modernizacji publicznie dostępnych stacji ładowania dla ciężarówek elektrycznych. Celem jest rozwój infrastruktury ładowania przy kluczowych trasach i węzłach logistycznych, z budżetem 2 miliardy zł. Program przewiduje refundację do 100% kwalifikowalnych wydatków dla przedsiębiorstw podejmujących takie inwestycje.

Trzeci program, „Moja elektrownia wiatrowa”, adresowany jest do indywidualnych konsumentów zainteresowanych instalacją domowych turbin wiatrowych. Z budżetem 400 milionów zł, program oferuje dofinansowanie do 50% kosztów, nie przekraczając jednak 30 tys. zł na turbinę wiatrową i 17 tys. zł na system magazynowania energii.

Ostatnia inicjatywa priorytetów, „Energia dla wsi”, jest rozwinięciem istniejącego już programu poprzez zwiększenie budżetu do 3 miliardów zł. Program skierowany jest do spółdzielni energetycznych, ich członków, oraz rolników. Program ten ma na celu wsparcie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w małych gminach i obszarach wiejsko-miejskich, z różnym poziomem dofinansowania w zależności od specyfiki projektu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie dedykowanej Funduszowi Modernizacyjnemu https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/aktualnosci2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył dziesiątą odsłonę konkursu „Zielona Pracownia_Projekt”, który był adresowany do szkół podstawowych (dla uczniów od czwartej do ósmej klasy) oraz szkół średnich zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. W bieżącym roku konkurs przyciągnął 220 zgłoszeń, z których komisja konkursowa wybrała 40 najbardziej intrygujących i wartościowych propozycji projektów zielonych pracowni. Wybrane szkoły otrzymają do podziału blisko 480 tysięcy złotych na realizację swoich projektów.

Edycja konkursu z 2024 roku była otwarta dla szkół podstawowych oraz średnich z województwa śląskiego, przy czym z doprecyzowaniem, że mogą w nim uczestniczyć tylko te placówki edukacyjne, które w poprzednich edycjach nie uzyskały dofinansowania. Konkurs miał na celu stworzenie lub rozbudowę szkolnych pracowni dedykowanych nauce o świecie przyrodniczym, biologii, ekologii, geografii, geologii oraz naukach chemicznych i fizycznych. Zasady konkursu określały, że maksymalna wysokość przyznanej nagrody nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów związanych z realizacją projektu, nie mogąc przy tym wynosić więcej niż 12 tysięcy złotych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował Webinarium „Walka ze smogiem – droga Polski do czystego powietrza”. Spotkanie online poprowadzili Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW razem z zaproszonymi ekspertami z Polskiego Alarmu Smogowego i Urzędu Miasta Katowic., a głównym tematem była ogólnie pojęta walka ze smogiem. Podczas webinarium poruszone zostały kwestie dotyczące jakości powietrza, bieżącej sytuacji związanej z wymianą źródeł ogrzewania indywidualnego oraz metod mobilizacji mieszkańców do przestrzegania przepisów antysmogowych.

Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

- Advertisment -

Czy nawierzchnia na ulicy Kalinowej na pewno jest naprawiona?

Na ulicy Kalinowej parę dni temu zapadła się nawierzchnia i powstała dość głęboka dziura. Mimo że została już zasypana, to jeden z mieszkańców zwraca...

Inicjatywy na ostatniej prostej kampanii wyborczej

Kampania wyborcza staje się coraz bardziej intensywna, do II tury wyborów o urząd prezydenta miasta pozostał trochę ponad tydzień. Dwóch kandydatów wychodzi z różnymi...

Problemy z cenami ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”

Mieszkańcy lokali pod nadzorem Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” dostają rozliczenia z dużymi sumami niedopłaty za ogrzewanie. Jak w praktyce wygląda cała sprawa? Do lokatorów dotarły rozliczenia...