piątek, 24 maja, 2024

Stowarzyszenie ”Jeleń.Tu mieszkamy!” zaskarżyło decyzje środowiskową dotyczącą fabryki płyt w Jeleniu

Strona głównaBiznesStowarzyszenie ''Jeleń.Tu mieszkamy!'' zaskarżyło decyzje środowiskową dotyczącą fabryki płyt w Jeleniu

Stowarzyszenie ”Jeleń.Tu mieszkamy!” zaskarżyło decyzje środowiskową dotyczącą fabryki płyt w Jeleniu

- Advertisement -

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji do produkcji płyt z tworzysz sztucznych na terenie działki (…) obr. Jeleń w Jaworznie”.

SKO przekazało decyzje do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

DECYZJA
Na podstawie art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r., o samorządowych kolegiach odwoławczych (tj. Dz. U. z 2018 r., Poz. 570), art. 17 pkt 1, art. 127 § 2, art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., Poz. 572, dalej jako:  „k.p.a.”) w związku z odwołaniem wniesionym przez Stowarzyszenie „Jeleń. Tu mieszkamy!”., z siedzibą w Jaworznie, zawartym w piśmie z dnia 8 marca 2024r. od decyzji wydanej z powołaniem się na upoważnienie Prezydenta Miasta Jaworzna przez Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Jaworzna z dnia 21 lutego 2024r., znak sprawy: OŚ-ŚR.6220.12.2023, którą w pkt. I sentencji tej decyzji ustalono środowiskowe uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa instalacji do produkcji płyt z tworzyw sztucznych na terenie działki o nr ewidencyjnym 4034/36 w obr. Jeleń w Jaworznie”. W pkt. II-IV sentencji decyzji określono związane z tą decyzją obowiązki na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W pkt. V sentencji decyzji nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. W pkt. VI sentencji tej decyzji określono, że Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pełną treść decyzji można przeczytać na: 

https://bip.katowice.sko.gov.pl/res/serwisy/pliki/34998786?version=1.0

O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli BM RECYKLING:

Stowarzyszenie Jeleń jako strona w postępowaniu zaskarżyło wydaną decyzję środowiskową do SKO ponieważ miało takie prawo. Jest to normalna procedura. Nasza kancelaria prawna uznała, że SKO popełniło błędy uchylając decyzję środowiskową, dlatego złożyliśmy sprzeciw się do organu wyższej instancji. Jesteśmy przekonani, że Wojewódzki Sąd Administracyjny przychyli się do naszej argumentacji. – komentuje Dyrektor ds. Rozwoju BM RECYKLING Sp. z o.o.

Dla mieszkańców chcących zapoznać się z technologią jaka ma być zlokalizowana w Jeleniu można zapisać się na Dni otwarte.

Ostatnia szansa na zapisy: pokazowa instalacja do produkcji płyt z tworzyw sztucznych

 

- Advertisment -

Świat uczennicy I LO ukryty w literaturze

W cywilizacja XXI wieku obserwujemy dominację komunikatów odwołujących się do obrazu. Teksty literackie stanowią element kultury skierowany do koneserów i ludzi poszukujących wzbogaconej refleksji...

Piknik jaworznickiej szkoły muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jaworznie zorganizowała bardzo udany piknik w GEOsferze. Na to miłe muzyczne wydarzenie zaproszono w czwartek 23 maja. Działo...

Nowa odmiana ogromnych kleszczy typu Hyalomma atakuje ludzi i zwierzęta

Groźna odmiana kleszczy typu Hyalomma zagraża ludziom i zwierzętom - ostrzega lekarz weterynarii. Lekarz weterynarii przestrzega przed kleszczami, sezon jest w nie wyjątkowo obfity. Również...