Mieszkańcy ul. Wiosny Ludów w Jeleniu w Jaworznie, doczekali się modernizacji. Prace rozpoczęły się we wrześniu i swoim zakresem obejmowały wymianę nawierzchni ulicy oraz remont sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Prace koordynowane są zarówno przez Wydział Inwestycji Miejskich oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Cześć prowadzonych prac jest już ukończona.

REKLAMA

W październiku zakończyły się prace prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, które obejmowały wykonanie nakładki asfaltowej w ramach programu „Czas na gruntówki” na odcinku (wcześniej gruntowym) przy Wiosny Ludów nr 8-18.

W chwili obecnej, jak poinformował nas Sławomir Grucel z MPWiK, prace prowadzone przez wodociągi są na ukończeniu. Została już położona kanalizacja i utwardzona droga.

Dalszą cześć prac koordynuje Wydział Inwestycji Miejskich. Ich planowane zakończenie przewidziane jest na koniec listopada, jednak jak poinformował nas jeden z pracowników firmy, która wygrała przetarg na tę inwestycję, prace mogą się przeciągnąć do połowy grudnia.

Prace trwające od dłuższego czasu zaczynają doskwierać mieszkańcom. Ich zdaniem modernizacja tej drogi była konieczna. Jednak brak organizacji pracy powoduje, że mają oni utrudniony dojazd do swoich posesji.

Ulica Wiosny Ludów jest nieprzejezdna, jechać nią mogą tylko mieszkańcy, którzy muszą dojechać do swoich domów. W praktyce okazuje się, że wyjechanie z domu lub powrót po pracy staje się coraz bardziej skomplikowany.

Mieszkańcy obawiają się także, że w przypadku, kiedy będzie potrzebna pomoc, pogotowie nie będzie mogło przejechać tą drogą.

2 KOMENTARZE