70. rocznica akcji „Wisła” – Łemkowie odsłonili tablicę

70 lat temu – dokładnie 28 kwietnia 1947 roku władza komunistyczna rozpoczęła wysiedlenie ludności ukraińskiej, także Łemków, z terenów południowo-wschodniej Polski. Działania prowadzone były w sposób brutalny i bezwzględny.

REKLAMA

W rocznicę tych tragicznych wydarzeń została odsłonięta tablica pamiątkowa pamięci Łemków więzionych i torturowanych w Centralnym Obozie Pracy w ramach akcji „Wisła”.

Organizatorami tego wydarzenia były Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności oraz Stowarzyszenie Łemków.

Pierwsi więźniowie narodowości ukraińskiej i łemkowskiej, wysiedleni w ramach akcji Wisła trafili do COP w Jaworznie w maju 1947. Wielu z nich nie doczekało wolności. Jak podkreślali przedstawiciele Stowarzyszenia Łemków rok 1947 to przede wszystkim tragedia Łemków.

W imieniu organizatorów – Stowarzyszenia Łemków – zebranych gości przywitała oraz opowiadała o losach więzionych w COP dr hab. Olena Duć-Fajfer. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy, na której wygrawerowany został napis w trzech językach – po łemkowsku, polsku i angielsku.

Po akcji Wisła przestała istnieć Łemkowszczyzna jako określona granicami, spójna kulturowo przestrzeń. Łemkowi zostali zapomniani Stracili swoja ojczyznę. Pamiątkowa tablica przypomina o ich tragicznych losach. Jest także symbolem pamięci o tych, którzy odeszli.