Lekarz bez uprawnień w izbie wytrzeźwień

Niepokojące sygnały płyną z jaworznickiej izby wytrzeźwień. Jak udało się ustalić naszym dziennikarzom, w izbie wytrzeźwień pełnił dyżury lekarz, który został zawieszony w prawie wykonywania zawodu. Dyrektor ośrodka – Aleksander Tura – odmówił komentarza, zasłaniając się ochroną danych osobowych.

REKLAMA

Informacje o pełnieniu dyżurów przez lekarza bez uprawnień otrzymaliśmy ze źródła, które chce pozostać anonimowe. Pytanie o ten fakt zadaliśmy dyrektorowi w środę. Aleksander Tura dowiedział się od nas, że lekarz dyżurujący w izbie wytrzeźwień nie ma uprawnień do wykonywania zawodu. Poinformowaliśmy go o tym jako dyrektora placówki niezwłocznie, jak tylko uzyskaliśmy taką informację i potwierdziliśmy ją bez żadnych wątpliwości.

Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze portalu – a są to harmonogramy dyżurów pracowników izby wytrzeźwień, wynika, że lekarz pełnił dyżury w lutym tego roku oraz od kwietnia do lipca tego roku. Nie wiemy, czy dalej pracuje w izbie.

Nasze próby kontaktu z lekarzem okazały się bezskuteczne.

Co zrobi Aleksander Tura – dyrektor Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych? Czy podziękował lekarzowi za współpracę? Nie wiemy. W rozmowie z naszymi dziennikarzami nie chciał przekazać nam takiej informacji.

Według informacji opublikowanych w Centralnym Rejestrze Lekarzy – lekarz zawieszony jest od 25 stycznia br. W związku tym nie może on wykonywać zawodu w żadnej formie. Czy to niedopatrzenie dyrektora, który nie sprawdza zatrudnianych lekarzy?

Jak wyjaśnił nam prezes Opolskiej Izby Lekarskiej, której członkiem jest wspominany lekarz – pracodawca nie ma obowiązku, w momencie zatrudnienia lekarza, weryfikacji czy posiada on zezwolenie na wykonywanie zawodu, czy też nie. Jednak, po uzyskaniu informacji, że lekarz takich uprawnień nie posiada, pracodawca niezwłocznie powinien zrezygnować z usług lekarza, niezależnie od tego, w jakiej formie z nich korzystał.

Tymczasem, nawet jeśli sprawdzenie uprawnienia lekarza nie jest obowiązkowe, to leży w jego interesie, usłyszeliśmy w innej instytucji zajmującej się egzekwowaniem prawa.
Warto to jednak zrobić, tym bardziej że czynność ta jest prozaiczna. Wystarczy wpisać dane lekarza do Centralnego Rejestru Lekarzy. Wtedy pracodawca nie ma żadnych wątpliwości, że zatrudnia lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania zawodu.

Jaka możne grozić odpowiedzialność karna lekarzowi? Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty „Art. 58. 1. Kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywny. 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego uprawnienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. ”

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ