Czy Podłęże jest bezpieczną dzielnicą?

Aspirant sztabowy Adrian Majewski oraz starszy sierżant Michał Dutka – funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Jaworznie.

od lewej: starszy sierżant Michał Dutka, aspirant sztabowy Adrian Majewski
REKLAMA

Obaj pełnią służbę Dzielnicowych na Podłężu. Adrian Majewski od 10 lat, Michał Dutka od roku.

Czy Podłęże jest bezpieczną dzielnicą i jak wygląda współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową? W opinii funkcjonariuszy jedynym problemem Podłęża są miejsca parkingowe. Ich ilość faktycznie bywa przyczyną sporów wśród mieszkańców. Na szczęście – rzadko. Sporadycznie zdarzają się też włamania do mieszkań zlokalizowanych w najniższych kondygnacjach bloków. To jednak margines.

W opinii Adriana Majewskiego – Podłęże jako jedno z największych osiedli mieszkalnych może być wzorem dla pozostałych dzielnic Jaworzna. Wniosek? Wyłączając kwestię miejsc parkingowych – życie na Podłężu płynie spokojnie.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki