Urząd Miejski z Jaworznie informuje, że do 10 lutego 2020 roku można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pieczyska” wraz z prognozą oddziaływania programu na środowisko.

REKLAMA

Plan można znaleźć na stronie jaworznickiego Biuletynu Informacji Publicznej (TUTAJ) w zakładce  Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp Pieczyska w Jaworznie: Ogłoszenie o wyłożeniu i Projekt wyłożony.,  oraz w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52.

Publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 6 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Jaworznie o godz. 15.00.

Uwagi na piśmie co do projektu można zgłaszać do 25 lutego.

foto/źródło: UM Jaworzno