Gmina Miasta Jaworzna nie udostępniła żadnych danych osobowych mieszkańców na podstawie mailowego wniosku kierowanego do wójtów/burmistrzów/prezydentów miast o przekazanie danych ze spisu wyborców.

REKLAMA

Informujemy, że do Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w czwartek 23 kwietnia o godz. 2:26 wpłynął wniosek, który zawiera kilkanaście pozycji danych do udostępnienia. Mail został podpisany „Poczta Polska”, bez żadnych weryfikowalnych podpisów nadawcy.

W tej sprawie konieczne są oficjalne wyjaśnienia oraz weryfikowalne dokumenty, o których jest mowa w formalnych zaleceniach Państwowej Komisji Wyborczej. Ponadto prezydent Paweł Silbert skierował sprawę do zbadania przez radców prawnych, by określili zasadność i prawne podstawy takiego wniosku.

Źródło UM Jaworzno

W innych miastach samorządowcy nie godzą się na przekazanie danych.

R. Trzaskowski: Nie ma podstawy prawnej dla wyborów korespondencyjnych, więc nie udostępnimy Poczcie Polskiej danych wrażliwych

– Nie ma w tej chwili podstawy prawnej, żeby organizować wybory korespondencyjne. Nie ma ustawy – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Prezydent Trzaskowski poinformował, że do ratusza wpłynęły dwa maile od Poczty Polskiej. Jeden dotyczył udostępnienia lokali wyborczych i urn. Natomiast w drugim zwrócono się o udostępnienie spisu wyborców.

– Dostaliśmy anonimowego maila z Poczty Polskiej bez żadnego podpisu, bez żadnej podstawy prawnej. Trudno, żebyśmy wydawali dane wrażliwe, jeżeli nie ma tutaj podstawy – wyjaśnił Trzaskowski.

Prezydent Gdańska składa doniesienie do prokuratury w związku z mailowym żądaniem danych wyborców

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z mailem wysłanym do samorządowców przez anonimowego pracownika Poczty Polskiej. Mail zawierał żądanie udostępnienia spisów wyborców, z uwzględnieniem numerów PESEL. Według Dulkiewicz, mail był próbą wyłudzenia danych osobowych. Jako podstawę prawną przytoczyła art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 248 pkt. 2 kodeksu karnego. Opisane tam przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

„Jeśli jest polecenie premiera, to Poczta Polska taką usługę musi wykonać”

Poczta Polska jest firmą usługową i musi wykonywać zgodnie z prawem pocztowy i ze statusem operatora narodowego, wszystkie usługi, które są nam zlecone. My nie możemy politykować, czy wybierać, że ta usługa nam się nie podoba – powiedział Sławomir Redmer, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Wypowiedź odnosi się do ustawy przyjętej przez Sejm, która przewiduje przeprowadzenie wyborów prezydenckich drogą korespondencyjną.

Jak dodał Redmer, jeśli będzie polecenie premiera, to Poczta Polska będzie musiała wykonać taką usługę.

 

Czy prezydent przekaże Poczcie Polskiej dane mieszkańców Jaworzna? 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki