Uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna będzie można składać do 28 sierpnia br w Urzędzie miejskim.

REKLAMA

Od 3 lipca do 7 sierpnia br. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52a – wejście boczne lewe, w godzinach pracy urzędu mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna.

Po przywołaniu dzwonkiem podejdzie pracownik, który zapewni wejście i udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Wydziałem Urbanistyki i Architektury pod nr 32 61 81 621 lub 32 61 81 641.

Wyłożone są: tekst studium z zaznaczeniem zmian, prognoza oddziaływania na środowisko, plansza uwarunkowań przestrzennych i plansza kierunków zagospodarowania.

Przy wyłożeniu obowiązują bezwzględnie rygory sanitarne, tzn. maseczki lub przyłbice oraz rękawice

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki