REKLAMA

Końcówka lat 90-tych oraz początek „dwutysięcznych” – to okres, w którym kredyty we frankach szwajcarskich, zarówno denominowane, jak i indeksowane, cieszyły się ogromną popularnością. Łączna liczba osób, które z nich skorzystały, przekroczyła pół miliona. Na przestrzeni lat kurs tej waluty gwałtownie wzrósł. Wraz z nim wzrosły też, i to w ogromnym stopniu, zobowiązania frankowiczów. Co można dzisiaj zrobić, mając kredyt we frankach? Kancelaria adwokacka może być miejscem, gdzie otrzymasz pomoc.

Osoby, które kilkanaście lat temu brały kredyty we frankach szwajcarskich, najczęściej hipoteczne, cieszyły się z niezwykle korzystnych warunków, na jakich były one udzielane. Kurs franka był wtedy bardzo niski, a polskie banki udzielały kredytowania w tej walucie chętniej niż w złotówkach. Niejeden frankowicz przyznaje, że w informacjach przekazanych przez banki zabrakło tej mówiącej o ryzyku płynącym z zaciągania zobowiązania w obcej walucie. Kiedy zaś jej kurs drastycznie wzrósł, niemal z dnia na dzień, setki tysięcy osób zostało bez pomocy, z długiem, którego skala niejednokrotnie przekraczała ich możliwości finansowe.

Na przestrzeni lat wielokrotnie była obiecywana pomoc frankowiczom, jednak do tej pory nie pojawiła się żadna ustawa, która w realny sposób regulowałaby sytuację takich osób. Nadal pozostaje jednak droga prawna – coraz większa grupa poszkodowanych decyduje się na pozwanie banku, który udzielił im kredytu, do sądu. Co ważne, walka w wielu przypadkach jest bardzo skuteczna, a sąd przyznaje rację frankowiczom.

Frankowicze – wyroki coraz korzystniejsze dla poszkodowanych

Na jakiej podstawie frankowicz może wystąpić do sądu i czego może się domagać? Jak wyjaśnia ekspert z Kancelarii Adwokackiej SPZR Law Office w Krakowie, strategia procesowa zawsze musi być dostosowana do specyfiki konkretnej sprawy.

Wiele zależy od tego, czy kredyt był denominowany, czy indeksowany, oraz od zapisów umowy z bankiem. Wiele z nich mogło być niezgodnych z prawem – z uwagi na to, że są bezskuteczne lub abuzywne. Przykładowo, niektóre banki przedstawiały klientom kredyty jako denominowane, a w rzeczywistości sprzedawało indeksowane. Za niedozwolone można też uznać klauzule pozwalające na przeliczenie walutowe z franka na złotówki po kursie kupna lub sprzedaży franka w kredytach denominowanych. Takich przykładów jest wiele.

Przełomem w sprawie frankowiczów była odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości na pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w jednej ze spraw prowadzonej przeciwko bankowi. Wynika z niej, że jeśli umowa zawiera abuzywne klauzule związane z przeliczaniem walut, sąd krajowy może ją unieważnić.

Dlatego obecnie kancelarie adwokackie mogą prowadzić sprawy frankowiczów, domagając się m.in.:

  • unieważnienia umowy kredytowej – w wyniku takiej decyzji kredytobiorca zwraca bankowi otrzymaną kwotę, a bank oddaje wszystkie opłaty, jakie pobrał z jego tytułu,
  • unieważnienia klauzul abuzywnych – wówczas najczęściej kredyt zostaje wyrażony w polskich złotówkach, a bank jest zobowiązany oddać kredytobiorcy dokonanej nadpłaty z tytułu różnic w kursie,
  • zwrotu nadpłaty do 10 lat wstecz – wówczas kredytobiorca może uzyskać ok. 10-20% wartości kredytu,
  • redukcji zadłużenia z uwagi na wadliwy mechanizm indeksowania lub denominacji waluty przez bank,
  • odzyskania ubezpieczenia niskiego wkładu,
  • odzyskania walutowych spreadów.

Jaka strategia jest najlepsza dla frankowiczów?

Obrany kierunek działania w przypadku kredytu we frankach warto ustalić w porozumieniu z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu takich spraw. Ekspert przeanalizuje dokładnie sytuację prawną i pomoże wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie – czasem będzie nim walka o rozwiązanie umowy kredytowej, a czasem jedynie o usunięcie nielegalnych klauzul z umowy. Pewne jest jedno: właściwie poprowadzona sprawa może doprowadzić do odzyskania równowagi finansowej i odzyskania znacznej części środków straconych na gwałtownej zmianie kursu franka.

Sprawdź również https://www.spzr.pl/index.php/service/kredyty-frankowe/

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki