W internecie rozgorzała dyskusja na temat procedowanej obecnie ustawie o zawodzie farmaceuty. Media donosiły, jakoby znajdywała się w niej tzw. klauzula sumienia, co wiązałoby się np. z możliwością odmowy przez farmaceutę prezerwatyw. Doniesienia te zdementowała jednak Naczelna Izba Aptekarska.

REKLAMA

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami jakoby w procedowanej przez parlament RP ustawie o zawodzie farmaceuty znalazły się zapisy dotyczące klauzuli sumienia farmaceutów, stanowczo dementujemy te nieprawdziwe informacje i sprzeciwiamy się dalszemu ich rozpowszechnianiu – czytamy w komunikacie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Izba wskazuje, że owszem, farmaceuta może odmówić wydania leku, ale w przypadkach, gdy np. sprzedaż farmaceutyku może zagrozić życiu lub zdrowiu kupującego, czy jeśli zachodzi podejrzenie, że lek mógłby zostać użyty w celach pozamedycznych, np. do odurzenia.

Projekt rozszerza prawo do odmowy o wyroby medyczne, również w określonych przypadkach, gdy wyrób może zostać użyty w celach pozamedycznych. Jak argumentuje izba, na rynku jest obecnie dużo wyrobów medycznych, które jeszcze niedawno były lekami.

Naczelna Izba Aptekarska dodaje również, że projekt nie zawiera zapisów związanych z tzw. klauzulą sumienia.