W przyszłym sezonie zimowym (od listopada 2021) za odśnieżanie miasta odpowiedzialny będzie nowy podmiot. Zadanie zostanie powierzone Wodociągom Jaworzno, które już zaczęły przygotowywać się do przejęcia obowiązku.

REKLAMA

Wodociągi przejęły już obowiązek odbioru odpadów w mieście, od przyszłego sezonu zimowego zajmą się również odśnieżaniem Jaworzna. Wpływ na podjęcie takiej decyzji miały m.in. niskie zainteresowanie podmiotów zewnętrznych wykonaniem usługi, wysoka cena tejże oraz mały wpływ samego miasta na prowadzone prace.

– Kluczowym momentem dla podjęcia ostatecznej decyzji było postępowanie, w którego trakcie wyłoniono wykonawcę obecnie trwającej Akcji Zima. Kwota, jaką firma prywatna zaproponowała w pierwotnym przetargu na obsługę Akcji Zima 2020/2021 to ponad 10 mln zł – przy szacunkowej wartości zamówienia na poziomie niespełna 4,5 mln zł. Po dwukrotnym powtórzeniu przetargu udało się zejść z kwoty 10 mln, do ponad 6 mln – i miasto na tę ofertę zmuszone było przystać. Jednak tak wysoka cena usługi, w żaden sposób nieproporcjonalna do kwoty zaproponowanej przez tego samego wykonawcę w roku poprzednim, a także znikomy wpływ miasta na samą jakość realizacji usługi, spowodowały, że i te zadania Miasto postanowiło przejąć i realizować własnymi siłami – poinformował Urząd Miejski w Jaworznie.

Dodatkowo, dzięki powierzeniu odśnieżania Jaworzna Wodociągom, miasto będzie miało większą kontrolę nad samymi pracami.

Spółka rozpoczęła już kompletowanie sprzętu potrzebnego do wykonywania nowych zadań. O efektach zmian przekonamy się dopiero w następnym sezonie zimowym, jednak generalnie dobry odbiór przez mieszkańców innej usługi komunalnej wykonanej przez Wodociągi od kilku miesięcy, czyli wywozu śmieci, nastraja pozytywnie.

To prawdopodobnie nie koniec nowych zadań, które mają otrzymać miejskie spółki w ramach tzw. rekomunalizacji usług, czyli przejęciu sprywatyzowanych wcześniej usług publicznych przez miejskie podmioty.

Moim zdaniem ta rekomulizacja usług prędzej czy później stanie się po prostu koniecznością. Dlatego tak jak w przypadku odpadów, podobnie robimy z zielenią miejską i podobnie będziemy robić z utrzymaniem zimowym miasta. Na wielu polach firmy się wzajemnie „powyrzynały” i jesteśmy na łasce jednego wykonawcy, który jako jedyny na rynku, uznaje, że jest najlepszy. A jak najlepszy, to każe sobie za to słono płacić – mówił kilka miesięcy temu prezydent Paweł Silbert.

MZDiM nakłada kary na firmę odpowiedzialną za odśnieżanie miasta

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement

1 KOMENTARZ