Matury 2021 rozpoczną się  już we wtorek, 4 maja, egzaminem pisemnym z języka polskiego. Jak wygląda ich harmonogram? Kiedy wyniki matur?

REKLAMA

W tym roku matury będą przebiegać, ze względu na pandemię koronawirusa i tryb nauczania zdalnego, obowiązujący przez większość roku szkolnego, inaczej niż zazwyczaj.

Wszystkie egzaminy będą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Ministerstwa Edukacji i Nauki, zaaprobowanymi przez sanepid.

Egzaminy będą przeprowadzane, w związku z tym, że nauka odbywała się przez większość roku szkolnego w trybie zdalnym, na podstawie wymagań ogłoszonych w ubiegłym roku, nie zaś podstawy programowej jak zazwyczaj.

Owe wymagania to w praktyce podstawa programowa zawężona o 20-30 procent (w zależności od przedmiotu), która obowiązywała w latach poprzednich.

Maturzyści muszą w tym roku przystąpić jedynie do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Abiturienci nie muszą brać udziału w rozszerzonych egzaminach. Również egzaminy ustne są nieoobowiązkowe – te ostatnie zdają jedynie osoby, które muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu ustnego w trakcie rekrutacji na zagraniczną uczelnię.

Pisemne matury w tym roku potrwają od 4 do 20 maja, a między 19 a 21 będą się odbywać egzaminy ustne. Wyniki zostaną ogłoszone 5 lipca 2021 r., zaś dla osób poprawiających w sierpniu – 10 września 2021 r.

Jak wygląda harmonogram matur? Codziennie o 9 maturzyści zdawali będą egzaminy podstawowe, popołudniami, o 14, sprawdzana będzie wiedza maturzystów z mniej popularnych i rozszerzonych przedmiotów.

Pełny harmonogram matur:

 • 4 maja – rano – język polski pisemny, po południu – język łaciński i kultura antyczna.
 • 5 maja – rano – matematyka podstawowa, po południu – historia muzyki.
 • 6 maja – rano – język angielski na poziomie podstawowym, po południu – historia sztuki.
 • 7 maja – rano – język angielski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu – filozofia.
 • 10 maja – rano – język polski na poziomie rozszerzonym, po południu – język łemkowski i język kaszubski.
 • 11 maja – rano – matematyka na poziomie rozszerzonym, po południu – wiedza o społeczeństwie.
 • 12 maja – rano – biologia, po południu – język francuski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 13 maja – rano – geografia, po południu –  języki francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski poziomie podstawowy.
 • 14 maja – rano – chemia, po południu – język niemiecki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 17 maja – rano – historia, po południu – język rosyjski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 18 maja – rano – fizyka, po południu – język hiszpański na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 19 maja – rano – informatyka, po południu – język włoski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 20 maja – egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego, ukraińskiego). 9.00 – poziom podstawowy, 14.00 – poziom rozszerzony.
 • 20 maja – egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych.
- REKLAMA -

Zewnętrzne linki