Wiele organizacji i instytucji zamierza walczyć przeciwko wycince lasów w Jaworznie pod budowę fabryki Izery. Wiemy już, że organizacje ekologiczne planują na terenie Jaworzna i Śląska pikiety i protesty.

REKLAMA

Wczoraj na stronie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot   opublikowano wpis (treść poniżej):

Pełzająca prywatyzacja lasów w natarciu – czyli jak PiS samochodem elektrycznym rozjeżdża polskie lasy, prawa obywatelskie i majątek Skarbu Państwa.
Projekt, którego skutkiem ma być możliwość zamiany gruntów należących do Lasów Państwowych na inne grunty, w celach inwestycyjnych – już POJUTRZE pojawi się w Sejmie. Tym razem jako specustawa.
Obecnie składany projekt nie różni się znacząco od tego, który jakiś czas temu został złożony przez grupę posłów Prawo i Sprawiedliwość jako projekt poselski. Wówczas projekt był mocno krytykowany przez stronę społeczną, nie tylko organizacje przyrodnicze, ale też związki zawodowe.
Tym razem na pierwszym etapie prac nie było nawet czego krytykować, bo cała procedura legislacyjna po stronie rządu trwała zaledwie 6 dni, a na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt został opublikowany dopiero PO jego przyjęciu przez Radę Ministrów. Konsultacji społecznych ustawodawca nie przewidział.
Tymczasem, warto wskazać, że projekt w obecnej formie w dalszym ciągu nie eliminuje zagrożeń, które były wskazywane również w odniesieniu do projektu poselskiego:
📌 potencjalne narażenie Skarbu Państwa na straty i możliwa niezgodność ustawy z Traktatem o Unii Europejskiej, w zakresie zapisów dotyczących udzielania pomocy publicznej – wartość gruntu wymienianego na grunt leśny może być niższa niż tego drugiego. Podmiot, na korzyść którego dokonuje się wymiany, będzie też zwolniony z szeregu opłat m.in. za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
Ponadto, nikt nie zagwarantuje, że wielkość udziałów Skarbu Państwa w spółkach, które mogą skorzystać z wymiany, nie ulegnie zmianie w przyszłości;
📌 możliwe szkody przyrodnicze – choć z możliwości zamiany wyłączono tereny objęte prawnymi formami ochrony przyrody, to nie ma w projekcie mowy o terenach ważnych z punktu widzenia korytarzy migracyjnych czy lasów ochronnych.
Wymiana ma dotyczyć gruntów, na których możliwe jest prowadzenie gospodarki leśnej, ale w polskich warunkach oznacza to praktycznie każdy grunt, włącznie z hałdami pokopalnianymi;
📌 w ustawie brak regulacji, które faktycznie zabezpieczałyby interes Skarbu Państwa w razie niewywiązania się inwestora z działań, będących przyczyną zamiany.
Katalog inwestycji, które mogą powstać na zamienionym gruncie, jest na tyle szeroki, że może to być praktycznie wszystko. A jeśli po 10 latach nie powstanie, to w ramach „rekompensaty” właściciel może oddać wylesiony i zdegradowany teren na powrót Lasom Państwowym. Czysty zysk, czyż nie?;
📌 przy obecnie zaplanowanej konstrukcji ustawy, Dyrektor Generalny Lasy Państwowe będzie zobligowany do wydanie decyzji o zamianie nawet, gdy będzie ona godziła w przyrodnicze i ekonomiczne podstawy prowadzenia gospodarki leśnej.
Wisienką na torcie jest fakt, że choć specustawa ma regulować z założenia kwestie ogólne, tutaj został podany szczegółowy wykaz terenów mających podlegać wymianie. Po raz kolejny powraca zatem jak bumerang kwestia fabryki samochodów elektrycznych Izera, za której powstaniem lobbuje m.in. prezydent Jaworzna, a na której skorzystają spółki tworzące markę Electromobility Poland (PGE, Enea, Tauron, Energa).
Po co budować fabrykę na terenach nieleśnych, skoro wymagałoby to wykupienia gruntów od wielu często właścicieli. Można przecież stworzyć ustawę skrojoną pod własne ambicje polityczne.
Polityczne – nie ekonomiczne ani „ekologiczne”. Polska chce bowiem tworzyć samochody osobowe, podczas gdy nie posiada póki co żadnej infrastruktury do ładowania ich baterii.
Absurd ochrony klimatu z pomocą samochodów, które powstaną dzięki wycięciu lasów jest tak wielki, że nie sposób go skomentować.
Razem z innymi organizacjami będziemy domagać się odrzucenia projektu. Nie ma naszej zgody na czerpanie zysków przez inwestorów, kosztem przyrody, społeczeństwa i Skarbu Państwa.
A ty godzisz się na to?

Wycinać las pod fabrykę Izery to dobry pomysł dla Jaworzna?

View Results

Loading ... Loading ...

Inwestorzy za wycięcie lasu powinni posadzić nowy las i powołać fundusz do wymiany kopciuchów?

View Results

Loading ... Loading ...

Czy Electromobility Polska powinno posadzić w zamian za wycinkę lasu 1 000 000 drzew?

View Results

Loading ... Loading ...
- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement