REKLAMA

Branża budowlana w Polsce wciąż jest w fazie dynamicznego wzrostu, mimo ubiegłorocznych lockdownów spowodowanych wybuchem pandemii koronawirusa. Nowe obiekty usługowe czy mieszkalne powstają w całym kraju: zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Struktura rynku nie jest jednak jednolita. Działają na nim nie tylko deweloperzy, ale także inwestorzy prywatni. Dużym zainteresowaniem wśród jednych i drugich cieszy się budownictwo kubaturowe. Podjęcie współpracy z nierzetelnym i nieterminowym wykonawcą może jednak skończyć się nałożeniem wysokich kar finansowych na inwestora. Dlatego zarówno deweloperzy, jak i osoby prywatne realizujące inwestycje budowlane chcą podjąć współpracę z najlepszymi. Czym się kierować przy wyborze wykonawcy? Podpowiadamy!

Co to jest budownictwo kubaturowe?

W przepisach Prawa Budowlanego nie znajdziemy ścisłej definicji budownictwa kubaturowego. W zawiązku z tym możemy zaliczyć do niego budowle pełniące wiele różnych funkcji. Są to m.in. budynki użyteczności publicznej (m.in. szpitale, przychodnie, sądy), obiekty przemysłowe (np. hale magazynowe czy produkcyjne), budynki mieszkalne (m.in. bloki, domy jednorodzinne), obiekty usługowe (np. hotele, ośrodki wczasowe, sklepy, galerie handlowe) oraz obiekty biurowe. Można więc śmiało powiedzieć, że budownictwo kubaturowe cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Dobrze zaprojektowany i wykonany projekt to szansa na duży zwrot z inwestycji oraz otrzymanie kolejnych zamówień.

Czy warto powierzyć realizację inwestycji w Polsce generalnemu wykonawcy?

Inwestor, czyli osoba prywatna lub przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednimi nakładami finansowymi, nie zawsze ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Nadzór nad poszczególnymi etapami i podwykonawcami wymaga wiedzy, doświadczenia oraz czasu. Dlatego w Polsce dużą popularnością cieszy się model współpracy firmy budowlanej i inwestora na zasadzie generalnego wykonawstwa. Firma budowlana przejmuje na siebie wszystkie obowiązki związane z realizacją inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia projektu w terminie ustalonym w umowie zgodnie z prawem budowlanym, załączoną dokumentacją oraz sztuką budowlaną (czyli w oparciu m.in. o wiedzę techniczną). Inwestorzy korzystający z tego modelu współpracy cenią sobie przede wszystkim oszczędność czasu (wykonawca zatrudnia podwykonawców i dba o to, aby oddali wykonaną przez siebie pracę w terminie) i lepszy nadzór nad postępami prac (inwestor zazwyczaj kontaktuje się tylko z jedną osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją całej inwestycji).

Czym się kierować przy wyborze generalnego wykonawcy?

Prywatni inwestorzy nie zawsze mają jednak doświadczenie w wyborze generalnego wykonawcy. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim warto sprawdzić, od kiedy dana firma funkcjonuje na rynku. W branży budowlanej doświadczenie jest szczególnie istotne. Pozwala wypracować unikalne know-how i zdobyć umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych (np. gdy zachodzi konieczność zmiany podwykonawcy). Im dłużej firma istnieje na rynku, tym większa szansa na to, że wykona projekt z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Zanim podpiszesz umowę, zapoznaj się z dotychczasowymi realizacjami. Zwróć uwagę na zapisy w dokumencie dotyczące m.in. harmonogramu prac oraz kar umownych za niedotrzymanie terminów. Dzięki temu zabezpieczysz się przed nieuczciwymi lub nierzetelnymi wykonawcami.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki