PKM Jaworzno poszukuje podwykonawcy, który zapewni miejskiej spółce kilkunastu kierowców autobusów.

REKLAMA

Jak czytamy w ogłoszeniu, „przedmiotem zamówienia są usługi kierowania pojazdami autobusowymi w regularnej komunikacji miejskiej w PKM Jaworzno sp. z o.o. na ustalonych w zależności od potrzeb Zamawiającego liniach komunikacyjnych, na obszarze działalności przewozowej Zamawiającego, w ilości 3 238 500 wozokilometrów.

Do realizacji zamówienia Wykonawca powinien skierować kierowców posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej według poniższego harmonogramu:

  • od 1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. – co najmniej 5 kierowców dziennie do pracy w dni robocze,
  • od 1 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. – co najmniej 8 kierowców dziennie do pracy w dni robocze,
  • od 1 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. – co najmniej 10 kierowców dziennie do pracy w dni robocze, weekendy i święta,
  • od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. – co najmniej 11 kierowców dziennie do pracy w dni robocze oraz co najmniej 10 – w weekendy i święta,
  • od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. – co najmniej 12 kierowców dziennie do pracy w dni robocze oraz co najmniej 10 – w weekendy i święta”.

Kontrakt ma obowiązywać od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Termin składania ofert mija 22 grudnia 2021 roku. Cena oferty jest jedynym kryterium wyboru podwykonawcy.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki