Poseł Wojciech Saługa złożył pismo do ZUS prosząc o wyjaśnienia okoliczności zatrudnienia prezydenta Pawła Silberta na Elektrowni Jaworzno III. Korespondencja jest efektem interwencji mieszkańców, którzy zwracali się do jaworznickiego parlamentarzysty w tej sprawie.

REKLAMA


W piśmie czytamy:

Szanowna Pani
Elżbieta Niewiara
Dyrektor Oddziału ZUS w Sosnowcu
ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec

W związku z licznymi zapytaniami i poruszeniem wśród licznych mieszkańców Jaworzna związanymi z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o podjęciu dodatkowej pracy przez pana Pawła Silberta — urzędującego prezydenta miasta Jaworzna (praca w elektrowni należącej do spółki Tauron Wytwarzanie, gdzie był zatrudniony przed objęciem urzędu prezydenta Jaworzna i przebywał od 2002 roku na urlopie bezpłatnym), zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sprawy, a przede wszystkim objęcie jej nadzorem właściwym do sprawowanego przez Panią stanowiska i nałożonymi na organ ZUS zadaniami i obowiązkami.

Zgodnie z osobistą deklaracją Pawła Silberta złożoną w mediach, w miesiącu grudniu br. równolegle sprawuje on urząd prezydenta jak i pracuje w jaworznickiej elektrowni, celem czego ma być uzyskanie w niedalekiej przyszłości wyższego świadczenia emerytalnego za pracę w warunkach szczególnych. Jak on sam twierdzi w wywiadzie dla portalu jaworzno.pl z dnia 26.11.2021r. „Nie chcę stracić pieniędzy i skorzystam z takiej możliwości. Żeby nie było kolizji czasowych, wykorzystam w tym celu część zaległego urlopu i pogodzę obowiązki pracownicze w urzędzie i elektrowni. Warunkiem możliwości uzyskania takich świadczeń emerytalnych jest choćby śladowa praca w warunkach szczególnych po roku 2008”.

Właśnie te tak szczere słowa bulwersują wielu mieszkańców Jaworzna, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę informacje (pojawiające się w wielu artykułach prasowych), że:

  • stanowisko z którego odchodził na urlop bezpłatny zostało dawno temu zlikwidowane,
  • przerywa urlop bezpłatny i podejmuje pracę tylko na miesiąc,
  • Tauron Wytwarzanie nie prowadził rekrutacji na objęte przez niego stanowisko, w wyniku czego podjęta praca może okazać się niepotrzebna, a co za tym idzie pozorna,
  • prezydent miasta zdecydował się na wykonywanie pracy fizycznej wyłącznie w celu osiągnięcia wyższych świadczeń emerytalnych.

Mając na uwadze szeroko pojęty interes społeczny, przejrzystość działań osób publicznych oraz powagę przepisów prawa, budzą się w społeczeństwie poważne wątpliwości, czy równoczesne zatrudnienie w Urzędzie Miasta Jaworzna i w Tauron Wytwarzanie jedynie w celu uzyskania w niedalekiej przyszłości wyższych świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie jest wykorzystaniem szczególnej pozycji społecznej i specyficznym wykorzystaniem przepisów prawa w sposób niedostępny dla większości społeczeństwa.

Należy sobie bowiem zdać sprawę z tego, że gdyby Paweł Silbert nie sprawował funkcji prezydenta miasta Jaworzna, władze spółki z dużym prawdopodobieństwem nie zgodziłyby się na jego, jak sam to określa w wywiadzie medialnym „śladową pracę”, by uzyskać wyższe świadczenie emerytalne.

Wobec powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi, czy w w/w sprawie ZUS dopełnił należytej staranności i objął sprawę swoim nadzorem celem jej gruntownego wyjaśnienia.

Wojciech Saługa

Jak oceniasz to postępowanie prezydenta

View Results

Loading ... Loading ...

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert dorabia jako robotnik w elektrowni

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki