Kiedy 20 lat temu Szczakowianka awansowała do Ekstraklasy, nasze miasto było na językach kibiców z całej Polski. Jak wiemy, ten spektakularny awans odbił się zarówno pozytywnym, jak i negatywnym echem, ale bezsprzecznie był to najwyżej notowany sukces jaworznickiej drużyny piłkarskiej.

REKLAMA

ARCHIWUM CTV Jaworzno:

Po 20 latach sytuacja klubu jest stabilna, lecz nie napawa optymizmem, a o akcji poszukiwania nowego prezesa mówi się w kuluarach od początku roku. Jak możemy przypuszczać, zarządzanie klubem sportowym to niełatwa sprawa. Zarząd nie tylko dzieli pieniądze z klubowego budżetu, ale jest odpowiedzialny za ich pozyskiwanie, co jest coraz trudniejszym zadaniem.

Wprawdzie aktualna sytuacja finansowa klubu jest stabilna, to perspektywy nie są najlepsze. Przez wzrost kosztów utrzymania i mniejszą dotację na szkolenie młodzieży działacze alarmują, że nowy sezon może być trudny do rozegrania. Władze klubu deklarują, że szkolenie młodzieży będzie nadal realizowane, ale jeśli nie znajdzie się nowy człowiek — nowy prezes, który zechce pracować na rzecz przyszłości seniorskiej drużyny, to klub Szczakowianka zejdzie ze sceny rozgrywek ligowych.

Władze klubu zwołały Walne Zgromadzenie i w rocznicę awansu, czyli 12 maja — w czwartek będą na nim pierwszy raz publicznie dyskutować o problemach oraz o tym, jak im zaradzić. Czy znajdą się chętni, aby działać na rzecz Szczakowianki? Jak wiadomo, rola prezesa nie ogranicza się tylko do zarządzania, ale często do angażowania swoich własnych pieniędzy. Znamy z przeszłości przypadki, gdy prezesi wycofywali się z działalności, komunikując, że nie stać ich na taki wysiłek finansowy.

A może to dobry moment na dyskusję o sporcie w mieście i sposobach jego finansowania przez samorząd? Jak wiadomo, dotacje z gminy nie mogą być jedynymi źródłami finansowania sportu, a potrzeb w tym, czy innych klubach jest wiele. Jeśli w najbliższym czasie zapadną w tych kwestiach jakieś decyzje, to o zmianach będziemy natychmiast informować.

 

W czwartek 12 maja odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia JSP Szczakowianka. Początek zaplanowano na godzinę 17:30. Na spotkanie zapraszamy zarówno członków stowarzyszenia jak i wszystkich sympatyków klubu.

W tym roku czeka nas walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Latem kończy się kadencja obecnemu Zarządowi klubu, w związku z tym konieczne są nowe wybory. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby bardziej włączyć się w działalność stowarzyszenia i wspólnie tworzyć historię klubu.

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA PIŁKARSKIEGO „SZCZAKOWIANKA”

Na podstawie § 15 Statutu, Zarząd Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Szczakowianka” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień:

 • I termin 12 maja 2022 r. – godz. 17:30
 • II termin 12 maja 2022 r. – godz. 18.00

Miejsce: obiekt sportowy Jaworzno ul. Kościuszki 1

Planowany porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Powołanie przewodniczącego i protokolanta obrad.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2021 r.
 6. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2021 oraz przyjęcie stosownych uchwał.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2021 r.
 8. Wybór władz stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji.
 9. Wolne wnioski i dyskusja.
 10. Zakończenie obrad.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie. Bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową znajduje się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest wpłata zaległych składek członkowskich.

Zarząd JSP Szczakowianka

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki