Jaworznicka Izba Gospodarcza w ramach projektu „Przedsiębiorcze Jaworzno” ogłasza kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół średnich. Temat konkursu to „Mój pomysł na biznes”. Konkurs ma na celu promowanie idei przedsiębiorczości wśród młodzieży.

REKLAMA

Pierwszy etap to przyjmowanie prac w formie prezentacji, technika dowolna, powerpoint, pdf, jpeg, video. Prezentacje powinny zawierać, przedstawienie sylwetki osoby zgłaszającej oraz koncepcję swojego pomysłu na biznes. W pracy powinny się znaleźć inspiracje do stworzenia tego projektu, skrócony opis modelu biznesowego oraz mocne i słabe strony pomysłu.

Termin składania prac upływa 24 października 2022. Zgłoszenia na maila biuro@jig.jaw.pl, z prezentacją w załączniku lub linkiem do prezentacji online lub link do wetransfer.

Jury konkursowe wybierze najciekawsze prace i zaprosi w drugim etapie ich autorów do siedziby JIG, gdzie będzie okazja indywidualnie przedstawić swój pomysł i odpowiedzieć na dodatkowe pytania. (spotkanie może odbyć się również internetowo przez platformę Teams lub Zoom). Jury będzie pytać również o osobę Jerzego Zamarlika wieloletniego prezesa JIG, którego imię nosi ta nagroda.

Nagrody

Dla autora najlepszego pomysłu przeznaczona jest nagroda w postaci vouchera na sprzęt elektroniczny o wartości 2000 zł. Jury może przyznać dodatkowe nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego oraz nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów.

Laureaci będą mieli możliwość przedstawienia swojej prezentacji podczas gali finałowej Przedsiębiorczego Jaworzna w dniu 5 listopada. Gala odbędzie się w Hotelu Wodnik w Jaworznie.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki