Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa opiniuje sprzedaż gruntu dla Electromobility Poland. WYNIKI GŁOSOWANIA

0

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ma dziś kluczowe zadanie – oceni wyniki przetargu na sprzedaż terenu w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym. Ocena ta dotyczy oferty złożonej przez spółkę Electromobility Poland, która planuje budowę Izery – fabryki samochodów elektrycznych.

Komisja, działając na mocy specustawy, dokona szczegółowej analizy, sprawdzając czy firma ubiegająca się o teren spełnia wszystkie formalne wymogi i czy jej plany są zgodne z przepisami i celami zawartymi w ustawie. Decyzja komisji będzie miała bezpośredni wpływ na realizację inwestycji – tylko jej pozytywna opinia umożliwi przekazanie terenu na rzecz budowy nowego zakładu produkującego samochody elektryczne.

Transmisja z obrad komisji dostępna tutaj.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za pozytywną opinia głosowało 15 posłów, nikt się nie wstrzymał od głosu, nikt nie był przeciw.

Sejm zgadza się na sprzedaż gruntów pod fabrykę elektrycznych samochodów Izery w Jaworznie

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki