Po długiej batalii mieszkańców w sprawie Dworca w Szczakowej, wreszcie sprawy nabrały tempa. Od wielu lat sytuacja prawna dworca była w „zawieszeniu”. Dzięki presji i zaangażowaniu grupy mieszkańców jest szansa na nowe życie tego obiektu.

REKLAMA

Poniżej publikujemy komentarz Jerzego Nieużyły, który osobiście zaangażował się w sprawę ratowania Dworca.

Dodatkowo na jutrzejszej sesji rady miasta, radni będą obradować na temat skargi na pana prezydenta Pawła Silberta, który nie odpowiadał w terminie na złożoną petycję. Skarga została uznana za zasadną.

 

Szanowni Państwo,
chciałbym tą drogą poinformować wszystkich , którzy podpisali petycję do Pana Prezydenta Pawła Silberta w sprawie budynku dworca PKP w Szczakowej oraz wszystkich mieszkańców Jaworzna , że w dn. 14.06.2019 r. otrzymaliśmy datowaną 12.06.2019 r. odpowiedź Pana Prezydenta na naszą petycję.

W odpowiedzi na w/w petycję Pełnomocnik Prezydenta Pan Grzegorz Cyran informuje, że :
1. PKP jest już formalnie właścicielem budynku dworca PKP w Szczakowej.
2. PKP podejmuje prace nad opracowaniem listy projektów (remontów i wznowienia działalności dworców) w perspektywie do 2027 r. Gmina ma nadzieję , że mając na uwadze oczekiwania mieszkańców Jaworzna (wyrażone m.in. w petycji), PKP umieści na tej liście dworzec w Szczakowej.
3. Gmina opracowując w ramach konsultacji społecznych i uchwalając Lokalny Program Rewitalizacji uwzględniła w zakresie rzeczowym:”adaptację i przebudowę dworca PKP i placu dworcowego w Szczakowej na węzeł przesiadkowy z systemem park&ride (zaparkuj i jedź dalej)” , co daje możliwość PKP ( jako właścicielowi dworca ) starania się o finansowe środki unijne na remont i przebudowę dworca w Szczakowej.
4. Gmina Jaworzno wstrzymuje realizację projektu Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa do czasu podjęcia przez PKP decyzji dotyczącej remontu i dalszego funkcjonowania dworca kolejowego w Szczakowej.

Cieszą fakty, iż :
1. Pan Prezydent i jego urzędnicy zmienili retorykę stosowaną w odpowiedziach na zapytania i interpelacje w sprawie dworca PKP i Miejskiego Centrum Integracji Transportu Szczakowa.

2. Sprawa własności budynku dworca PKP , która przez lata nie mogła być załatwiona z powodu zaginięcia Księgi Kolejowej i stanowiła główny problem w zamierzeniach reaktywacji dworca , została sfinalizowana przez PKP w ciągu kilku miesięcy.

3. Pan Prezydent i urzędnicy deklarują pełne zaangażowanie w realizację wspólnego projektu węzła przesiadkowego z udziałem dworca PKP, realizowanego we współdziałaniu miasta z PKP , ale przez każdą ze stron oddzielnie.

Mam nadzieję , że ta odpowiedź zadowoli wszystkich mieszkańców , którzy podpisali petycję. Oczywiście pełna satysfakcja będzie możliwa w momencie powrotu pełnej obsługi pasażerskiej do budynku starego dworca PKP w Szczakowej. Do tego czasu oczekujemy od Pana Prezydenta informowania mieszkańców o statusie sprawy . Prosimy Pana Prezydenta przede wszystkim o osobiste zaangażowanie się w starania by dworzec w Szczakowej znalazł się na liście obiektów przewidzianych do remontu i uruchomienia przez PKP do 2027 r.

Dziękuję Panu Prezydentowi i jego urzędnikom za rzeczową i satysfakcjonującą odpowiedź na petycję i za działania , które przybliżyły i dają nadzieję na powrót obsługi pasażerskiej do dawnej siedziby dworca.. Dziękuję wszystkim , którzy podpisali petycję i wszystkim mieszkańcom, którzy nam dobrze życzyli. Szczególne podziękowania należą się członkom Inicjatywy „Ratujmy dworzec PKP w Szczakowej” oraz wszystkim tym , którzy pomagali nam zbierać podpisy pod petycją.

Serdecznie dziękuję gazecie „Co Tydzień” i portalowi Jaw.pl za wsparcie naszej obywatelskiej inicjatywy.

Jerzy Nieużyła

Radny RM w latach 1994-98, 2011-2018
Inicjatywa „Ratujmy dworzec PKP w Szczakowej”

Pełny tekst odpowiedzi publikujemy poniżej.

Wniosek w sprawie dworca w Szczakowej trafił do prezydenta

Trwa zbieranie podpisów pod petycją w sprawie dworca w Szczakowej