REKLAMA

Ruszył nabór prac do kolejnej edycji konkursu w ramach projektu „Przedsiębiorcze Jaworzno”. Tegoroczny temat to „Mój pomysł na biznes – konkurs imienia Jerzego Zamarlika”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei przedsiębiorczości wśród młodzieży.

REKLAMA

Jaworznicka Izba Gospodarcza w ramach projektu „Przedsiębiorcze Jaworzno” ogłasza kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół średnich. Temat konkursu to „Mój pomysł na biznes – konkurs imienia Jerzego Zamarlika”. Konkurs ma na celu promowanie idei przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Pierwszy etap to przyjmowanie prac w formie prezentacji, technika dowolna, powerpoint, pdf, jpeg, video. Prezentacje powinny zawierać, przedstawienie sylwetki osoby zgłaszającej oraz koncepcję swojego pomysłu na biznes. W pracy powinny się znaleźć inspiracje do stworzenia tego projektu, skrócony opis modelu biznesowego oraz mocne i słabe strony pomysłu.

Termin składania prac upływa 4 października 2023. Zgłoszenia na maila biuro@jig.jaw.pl, z prezentacją w załączniku lub linkiem do prezentacji online lub link do wetransfer.

Jury konkursowe wybierze najciekawsze prace i zaprosi w drugim etapie ich autorów na osobiste spotkanie, gdzie będzie okazja indywidualnie przedstawić swój pomysł i odpowiedzieć na dodatkowe pytania. (spotkanie może odbyć się również internetowo przez platformę Teams lub Zoom). Jury będzie pytać również o osobę Jerzego Zamarlika wieloletniego prezesa JIG, którego imię nosi ta nagroda.

Nagrody

Dla autora najlepszego pomysłu przeznaczona jest nagroda w postaci vouchera na sprzęt elektroniczny o wartości 2000 zł. Jury może przyznać dodatkowe nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego oraz nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów.
Laureaci będą mieli możliwość przedstawienia swojej prezentacji podczas gali finałowej Przedsiębiorczego Jaworzna w dniu 13 października. Gala odbędzie się w Hotelu Wodnik w Jaworznie.

Prezentacje laureatów z poprzednich lat:

2. dzień VI edycji Jaworznickigo Dnia Biznesu — młodzież zaprezentowała swoje pomysły na biznes

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki