Firma odpowiedzialna za odśnieżanie Jaworzna w okresie zimowym, ZUKTZ Jacek Wieczorek z Bytomia, została ukarana przez jaworznicki MZDiM karami finansowymi na łączną kwotę 74 450,00 zł.

REKLAMA

Jak czytamy w jednym z miejskich publikatorów, kara nałożona została za niedotrzymanie przez bytomską firmę warunków umowy w ramach Akcji ZIMA za okres od 9 lutego 2021 do 16 lutego 2021.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, którzy sprawowali nadzór nad działaniami firmy odśnieżającej miasto, po kontrolach poczynań tejże stwierdzili, że ZUKTZ nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków. Z tego powodu urzędnicy nałożyli na bytomską firmę kary na łączną kwotę 74 450,00 zł.

Dodatkowo, MZDiM musiał wspierać ZUKTZ w działaniach – w praktyce wykonując obowiązki powierzane firmie – wysyłając na ulice ekipy odśnieżające, 2 traktory i 1 pługopiaskarkę.

Zgromadzono również dokumentację fotograficzną zaniedbań firmy, która może posłużyć w procesie sądowym, gdyby bytomskie przedsiębiorstwo nie zaakceptowało nałożonych na nie kar.

Obecny sezon zimowy jest ostatnim, w którym za odśnieżanie miasta odpowiada zewnętrzna forma. Od listopada tego roku, obowiązki te przejmą – podobnie jak w przypadku odbioru odpadów – Wodociągi Jaworzno. Obecnie trwa już kompletowanie sprzętu niezbędnego miejskiej spółce do podjęcia nowych zadań.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki