Segregacja odpadów. Jak wygląda w spółdzielniach mieszkaniowych

Słaba segregacja w blokach to ciągle poważny problem w naszym mieście. Jednak jak widać, mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik bardzo dobrze dają sobie z tym radę i segregacja nie sprawia im trudności.

REKLAMA

Od momentu, kiedy na klatkach schodowych pojawiły się zawiadomienia o możliwości podniesienia opłaty za śmieci do 128 zł od osoby w związku z niedostateczną segregacją odpadów, tutaj ta segregacja się naprawdę poprawiła. Wielkie podziękowania należą się mieszkańcom, bo naprawdę widać, iż taka segregacja nie sprawia im większych problemów – powiedział pan Zbigniew Chmielarz ze Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik.

Mieszkańcy coraz częściej reagują, jak inni wyrzucają odpady. Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik dostaje wiele zgłoszeń o podrzucaniu odpadów przez inne osoby.


Mimo tego, iż segregacja znacznie się poprawiła, na obecną chwilę jak powiedział nam pan Zbigniew, największym problemem jest odbiór odpadów ze zbiórki selektywnej.

Na co dzień widzimy przepełnione pojemniki na plastik, na papier. Tutaj rozwiązania w zasadzie są dwa albo zwiększyć częstotliwość odbioru tych odpadów lub zwiększyć ilość pojemników.– oznajmił Zbigniew Chmielarz.

A co z odpadami wielkogabarytowymi?

W porównaniu do poprzedniej firmy zdecydowanie się sytuacja poprawiła, jest to odbierane w miarę na bieżąco. My również, jeśli zgłaszamy do-Wodociągi Jaworzno, że jest gdzieś przepełniony boks na gabaryty, tutaj muszę przyznać, że firma reaguje i te gabaryty odbiera. Problemem jest to podrzucanie gruzu czy opon. Koszty wywozu musi pokryć wtedy spółdzielnia.– podkreślił pan Zbigniew.Prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w domu to podstawowy, realny wkład w dbałość o środowisko, przejaw wysokiej kultury i świadomości ekologicznej, a ostatecznie także tańsza opcja pozbywania się odpadów. Należy pamiętać, że to nasz wspólny problem, który dzięki zachowaniu odpowiednich postaw możemy zminimalizować i przyczynić się do czystszego otoczenia.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki