ROZLICZENIE PODATKU Z NIEMIEC

Pracujący na terenie Niemiec podatnicy powinni złożyć swoje roczne rozliczenie do niemieckiego Urzędu Skarbowego- Finanzamt. W jaki sposób można się rozliczyć?

REKLAMA

Poprzez kontakt osobisty:

PODATKI Z GÓRKI Grażyna Górka Rozliczenia Zagraniczne

ul. Grunwaldzka 119, 43-600 Jaworzno

telefoniczny:  +48 502 317 417

mailowy: biuro@podatkizgorki.pl

lub przez Facebook’a:

https://www.facebook.com/Podatki-z-G%C3%B3rki-Gra%C5%BCyna-G%C3%B3rka-Rozliczenia-Zagraniczne-102413118652114

Wiele osób nie jest świadomych tego, że należy im się zwrot podatku z Niemiec oraz że są zobowiązani do rozliczenia przed tamtejszym Urzędem. Kogo właściwie dotyczy obowiązek rozliczenia? Przede wszystkim osób które:

  • są zarejestrowane na 3 klasie podatkowej
  • prowadzą swoją działalność gospodarczą- Gewerbe
  • wnioskują o niemiecki zasiłek rodzinny- Kindergeld
  • posiadają nadany niemiecki numer podatkowy
  • uzyskują dodatkowe nieopodatkowane dochody
  • przepracowały na terenie Niemiec powyżej 183 dni

W odróżnieniu do Polski, w Niemczech termin złożenia zeznania dla osób posiadających obowiązek rozliczeniowy jest dłuższy i przypada na dzień 31 lipca danego roku. Co ważne, termin ten ulega wydłużeniu, jeżeli podatnik korzysta z usług Kancelarii Podatkowej i ma zgłoszonego swojego pełnomocnika w Urzędzie. Niedostosowanie się do tego terminu, może skutkować z kolei otrzymaniem wezwania do rozliczenia. A jego zbagatelizowanie do nałożenia kary na podatnika!

Pozostałe osoby, które nie posiadają obowiązku rozliczeniowego, mogą złożyć swoje zeznanie za okres pracy aż do 4 lat wstecz! Muszą dostosować się jednak do pewnych terminów, aby ich zwrot podatku nie przepadł! Pamiętaj, niemiecki Urząd Skarbowy sam nie zwróci Ci nadpłaty podatku! Musisz o nią wystąpić osobiście, składając swoje zeznanie podatkowe.

DOKŁADNE TERMINY ROZLICZENIA PODATKU Z NIEMIEC, DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OBOWIĄZKU ROZLICZENIA

2017

2018

2019

do 31.12.2021r.

do 31.12.2022r.

do 31.12.2023r.

W pierwszej kolejności niezbędna jest więc weryfikacja obowiązku podatkowego i ustalenie opłacalności rozliczenia, dla osób które nie są zobligowane do składania swojego zeznania. W tym celu, do oceny sytuacji podatkowej, należy skontaktować się z biurem i dostarczyć dokumenty rozliczeniowe z Niemiec oraz z Polski.

Jakie dokumenty rozliczeniowe są szczególnie niezbędne?

Po zakończonym roku podatkowym, otrzymasz od swojego pracodawcy niemiecki dokument rozliczeniowy- Lohnsteuerbescheinigung. Jest to tak zwana niemiecka karta podatkowa, która stanowi odpowiednik naszego polskiego PIT’u-11. Zazwyczaj dokument ten jest wydawany przez pracodawcę po zakończonej pracy, zakończonym roku podatkowym lub na przełomie marca/ kwietnia kolejnego roku. Dodatkowo oprócz karty podatkowej, niemieccy pracodawcy wydają paski płacowe- Abrechnung, na których często znajdują się potrącenia różnych kosztów, które następnie można odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu (np. za nocleg, wyżywienie, dojazdy).

Jeżeli z kolei prowadzisz działalność gospodarczą Gewerbe, do swojego rozliczenia będziesz musiał przedłożyć wszystkie wystawione przez Ciebie rachunki/ faktury przychodowe, a także pozostałe dokumenty poświadczające rejestrację prowadzonej działalności.

Po otrzymaniu niemieckich dokumentów rozliczeniowych, w pierwszej kolejności należy rozliczyć się przed polskim Urzędem Skarbowym (PIT36+ZG) i pozyskać zaświadczenie UE/EOG o wysokości dochodów. W przypadku rozliczenia wspólnego na terenie Niemiec, druk UE/EOG należy również pozyskać dla swojego współmałżonka. Druk ten otrzymasz w moim biurze wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami do skompletowania.

Od czego zależy wynik rozliczenia?

Na wysokość zwrotu podatku z Niemiec wpływa wiele czynników, między innymi:

  • wysokość uzyskanego dochodu na terenie Niemiec
  • wysokość odprowadzonego podatku do niemieckiego Urzędu Skarbowego- Finanzamt
  • wysokość dochodów uzyskanych poza terytorium Niemiec
  • okres zatrudnienia na terenie Niemiec
  • stosowane ulgi podatkowe

Po zapoznaniu się z dokumentami rozliczeniowymi, niezbędny jest dobór odpowiednich ulg podatkowych, które zwiększą zwrot podatku, lub zniwelują wysokość niedopłaty podatku, jak może wystąpić podczas rozliczenia osób zarejestrowanych na trzeciej klasie podatkowej.

Z jakich ulg podatkowych można skorzystać?

Do najczęściej stosowanych ulg podatkowych należą:

 1. Rozliczenie wraz z współmałżonkiem
 2. Odliczenie odprowadzonych składek na ubezpieczenie
 3. Odliczenie kosztów zamieszkania na terenie Niemiec
 4. Odliczenie kosztów za podróże Polska- Niemcy swoim prywatnym samochodem
 5. Odliczenie kosztów za podróże Polska- Niemcy transportem publicznym
 6. Odliczenie pozostałych kosztów związanych z wykonywaną pracą na terenie Niemiec

Jakie dokumenty są niezbędne do skompletowania?

W zależności od tego z jaki ulg podatkowych będziesz korzystał i z jakiego sposobu rozliczenia (indywidualne lub wspólne) do skompletowania będą różne dokumenty. Co ważne, szereg dokumentów otrzymasz wcześniej od swojego pracodawcy czy z niemieckiego Urzędu. Dlatego też, wszelkie urzędowe pisma i zaświadczenia od pracodawcy pozostaw w bezpiecznym miejscu, gdyż mogą się okazać niezbędne do rozliczenia z Niemiec. Rozliczając się w moim biurze, otrzymasz także zestaw wymaganych dokumentów do skompletowania. Na każdym etapie ich uzupełniania możesz liczyć na moją pomoc i wsparcie.

Skompletowałeś dokumenty i zastanawiasz się co dalej?

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów oraz uregulowaniu opłaty za rozliczenie, Twoje zeznanie zostaje przygotowane i wysłane bezpośrednio do właściwego Urzędu Skarbowego- Finanzamt. Czas trwania rozliczenia, a tym samym wydania decyzji podatkowej- Bescheid, która kończy całą procedurę to z reguły 3-4 miesiące. W przypadku wydłużającego się czasu oczekiwania na wydanie decyzji przez Urząd, Twoje zeznanie jest monitowane, a w razie konieczności wysyłane są pisma ponaglające.

Jeżeli wynikiem rozliczenia jest zwrot podatku, zostanie on przelany bezpośrednio z niemieckiego Urzędu na Twój rachunek bankowy, który wskazujesz we wniosku. Jeżeli wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku, na decyzji podatkowej zostaje podana kwota do zapłaty na rzecz Urzędu oraz dane bankowe, na które należy wpłacić zobowiązanie podatkowe. Po wydaniu decyzji podatkowej, sprawdzam dodatkowo czy zostały poprawnie uznanie przez Urzędników ulgi podatkowe, a jeżeli cokolwiek wzbudza moją wątpliwość, w ramach opłaty za rozliczenie, zostaje złożone odpowiednie odwołanie do Urzędu. W czasie procedury mogą się również pojawić pewne zapytania ze strony niemieckich Urzędników. W przypadku otrzymania urzędowej korespondencji, wystarczy że zgłosisz się do mojego biura, a ja zajmę się wszelkimi formalnościami związanymi z opracowaniem odpowiedzi.

Jeśli masz na utrzymaniu dzieci, za czas pracy w Niemczech należy Ci się również niemiecki zasiłek rodzinny- tzw. Kindergeld. Kontaktując się pod numerem +48 502 317 417 uzyskasz pomoc również w tym zakresie.

PODATKI Z GÓRKI Grażyna Górka Rozliczenia Zagraniczne

ul. Grunwaldzka 119, 43-600 Jaworzno
telefon:  +48 502 317 417
mail: biuro@podatkizgorki.pl

Facebook’a: https://www.facebook.com/Podatki-z-G%C3%B3rki-Gra%C5%BCyna-G%C3%B3rka-Rozliczenia-Zagraniczne-102413118652114

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki