Miasto w projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna informuje o zamiarze uzyskania kredytu na pokrycie podatku VAT od transakcji z Lasami Państwowymi. Chodzi tu o wymianę działek, na których ma postać m.in. fabryka Izery.

REKLAMA

Jak czytamy w uzasadnianiu, konieczność zabezpieczenia środków na ten cel wynika z niejednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących podatku VAT przy transakcji wymiany. Jak się okazuje Specustawa, która mówiła o możliwościach wymiany działek, nie precyzuje dokładnie wszelkich fiskalnych obowiązków. Zaciągniętym kredytem miasto ma zamiar się zabezpieczyć na wypadek konieczności zapłaty tego zobowiązania.

Jak więc przygotowana „na szybko” ustawa może spowodować dodatkowe obciążenia dla budżetu miasta.

W projekcie uchwały czytamy: 

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o decyzję o zaciągnięciu kredytu w kwocie 40.000.000,00 zł w związku z planowaną zamianą nieruchomości gminnych ze Skarbem Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów.

Gmina Miasta Jaworzna zamierza dokonać, na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, zamiany leśnych nieruchomości gminnych na grunty pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położone w obrębie planowanego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego i zarazem wyszczególnione w Załączniku do ww. Ustawy. Pozyskanie działek wyszczególnionych w Załączniku Ustawy, a będących obecnie w zarządzie Lasów Państwowych jest niezbędne dla realizacji celów wskazanych przez ustawodawcę (wdrażania projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla Państwa), a z punktu widzenia Gminy Miasta Jaworzna kluczowe dla ustanowienia obszaru przemysłowego i inwestycyjnego, warunkującego przyszły rozwój gospodarczy gminy.

Zamiana będzie dokonana z uwzględnieniem kryterium wielkości powierzchni nieruchomości oraz ich wartości, lecz bez obowiązku dokonywania dopłat, przez którąkolwiek ze stron. Charakter transakcji, jego specyfika i brak jednolitego orzecznictwa w zakresie stawek podatku VAT od zamienianych działek oraz w zakresie podstawy opodatkowania spowodowało, że miasto Jaworzno wspólnie z drugą stroną transakcji (Lasami Państwowymi) wystąpiło z wnioskiem o interpretację. Strony transakcji, po konsultacji z doradcami podatkowymi określiły we wniosku swoje stanowisko w tej sprawie.

Jednak w przypadku uzyskania interpretacji, w której stanowisko KIS będzie inne, miasto musi mieć zabezpieczony plan finansowy i środki na skutki finansowe wynikające z zamiany (podatek VAT będący kosztem nabycia działek).

Maksymalne wydatki związane z zamianą mogą opiewać na kwotę 47 mln zł. Miasto ma zabezpieczone środki w wysokości 6 mln zł. Niniejszą uchwałą wprowadza się dodatkowy plan na wydatki w kwocie 41 mln zł. Planowanym źródłem sfinansowania tych wydatków jest kredyt długoterminowy w wysokości 40 mln zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Jeśli interpretacja KIS będzie dla miasta korzystna, zostaną dokonane zmiany w uchwale budżetowej polegające na zmniejszeniu planu wydatków i planu przychodów. Wartość pozyskiwanych przez Gminę nieruchomości wielokrotnie przekracza szacowaną kwotę podatku VAT. Przyszła sprzedaż działek inwestycyjnych może, według analiz prowadzonych w związku ze sporządzeniem planu miejscowego Wojska Polskiego – Północ, przynieść Gminie dochody w wysokości ponad 120 mln zł. Zapewni również w perspektywie długoterminowej stabilne wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości szacowane na 69 mln zł rocznie (pod warunkiem pełnego zagospodarowania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego).


 

Tego lasu wkrótce tu nie będzie. Zobacz las który wytną pod budowę #Izera w Jaworznie

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

4 KOMENTARZE