OGŁOSZENIE: Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaworzno, ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie niżej wymienionych robót remontowo – budowlanych:

REKLAMA

1. ocieplenie ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych,
2. malowanie klatek
3. remont balkonów
4. remont dachu
5. wymiana skrzynek gazowych

Wadium na poszczególne pozycje – określona w materiałach przetargowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone na konto Spółdzielni PKO BP SA 28 1020 2528 0000 0002 0019 5883 wadium i złożenia oferty na poszczególne rodzaje robót. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w dopiskiem „przetarg na…” do dnia 28 kwietnia 2021 r. do godziny 14tej w Sp-ni pokój nr 10.

Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie złożonych ofert.
O wynikach przetargu wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Osoba do kontaktu:

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami Agnieszka Bąbka
032 751-16-78, 032 751-01-86 wew. 23.
Bezpłatne materiały do przetargu do odporu w Sp-ni pok nr 1 lub 7, w godzinach od 9- 13.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki