Rodzice uczniów jaworznickich szkół protestowali przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 3 przeciwko segregacji sanitarnej uczniów. Sprawą zainteresowali posła na Sejm RP Grzegorza Brauna, w imieniu którego interwencję poselską podjął Adam Kania, jego asystent społeczny. Pikieta rodziców zakończyła się interwencją policji.

Co było powodem protestu?

Jak relacjonowała pani Ania, w placówce przy Północnej 9A w Jaworznie ma miejsce wyjątkowo natarczywe gnębienie, zastraszanie i stygmatyzowanie młodzieży. Spór dotyczy głównie stosowania tzw. maseczek ochronnych, bez których utrudnia się uczniom wejście do budynku czy następnie grozi koniecznością opuszczenia terenu szkoły. Niektórzy nauczyciele straszą także podopiecznych, że bez maseczki nie wyjdą oni z sali na przerwę. Większość grona pedagogicznego nie respektuje faktu, że uczniowie mogą być z rozmaitych powodów zdrowotnych zwolnieni z używania maseczek. A szczegóły medyczne, zapisane w zwolnieniach lekarskich, stanowią dane wrażliwe, chronione przez RODO, do których nikt nie ma prawa żądać wglądu – relacjonuje Stowarzyszenie Polska Siła Jaworzno.

Na rozmowę z dyrektor szkoły umówiła się pani Ania, matka dzieci uczęszczających od ZSP nr 3, której towarzyszyć miał Adam Kania, asystent społeczny posła Grzegorza Brauna. Z kolei przed budynkiem zebrali się rodzice wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Polska Siła Jaworzno. Na trudności natrafili już przy próbie wejścia do budynku – ten był zamknięty.

Po kilku minutach inicjatorka akcji wraz z Adamem Kanią zostali wpuszczeni do środka.

Mimo że do spotkania z dyrektor doszło, nie udało się porozmawiać na temat, który chciała poruszyć pani Ania – segregacji sanitarnej uczniów. Dyrektor nie życzyła sobie obecności asystenta posła oraz kamery, oboje byli bez maseczek.

Po kilkudziesięciu minutach rozpoczęcia pikiety, na miejscu pojawili się wezwani przez dyrekcję szkoły funkcjonariusze policji. Skończyło się na wylegitymowaniu zebranych.

Po interwencji policji Pani Anna oraz asystent posła opuścili szkołę.

Adam Kania zapowiada złożenie z ramienia biura poselskiego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – nieudzielenia informacji asystentowi posła w trakcie interwencji poselskiej. Prawdopodobnie zawiadomienie złoży również pani Ania – nieudzielenia informacji rodzicowi, który pojawił się na spotkaniu wraz ze swoim pełnomocnikiem.

Spotkanie i pikieta były transmitowane na portalu FB.

Alarmy bombowe w jaworznickich Szkołach i Przedszkolach. Oświadczenie ZSP nr 3 po ewakuacji

 

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ