REKLAMA

 

Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi w kwestii przyszłości górnictwa w naszym rejonie. Widmo zamykania kopalń jest bardzo realne, ale zmiany mają się dokonać za 30 lat. Do tego czasu kopalnie z TAURON Wydobycie mają dostarczać paliwo do nowego bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. 

W odpowiedzi na interpelację złożona w Sejmie ministerstwo aktywów poinformowało, że paliwo do nowego bloku w Jaworznie będzie dostarczane w 80% z kopalń TAURON Wydobycie. 60% zapotrzebowania ma realizować Zakład Górniczy Sobieski.  (odpowiedź na interpelację poniżej)

 

Odpowiedź ministerstwa: 

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Panów Posłów Wojciecha Saługi, Krzysztofa Gadowskiego, Tomasza Piotra Nowaka, z dnia 9 grudnia 2020 roku, nr K9INT16147, w sprawie funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego w związku z oddaniem do użytkowania bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Aktywów Państwowych wystąpiło do Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z prośbą o przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Z wyjaśnień przedstawionych Ministerstwu Aktywów Państwowych wynika, że nowa jednostka wytwórcza spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. o mocy 910 MW (dalej: „NJGT 910 MW”) została zaprojektowana na węgiel pochodzący, w przeważającej większości, z kopalń TAURON Wydobycie S.A. (dalej: „TWd”), tj. Zakładu Górniczego Sobieski (dalej: „ZG Sobieski”) i Zakładu Górniczego Janina (dalej: „ZG Janina”). Udział paliwa węglowego z Zakładów Górniczych Grupy Kapitałowej TAURON w całej strukturze, stanowi około 80% wolumenu dostaw. Uzupełnieniem tej struktury mogą być węgle pochodzące z innych kierunków, o parametrach odpowiadających zakresowi parametrów paliwa węglowego.

Jednym z najistotniejszych parametrów decydującym o przydatności paliwa do procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła jest zawartość chloru. Nowa jednostka NJGT 910 MW ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne wymogi, co decyduje o obecnej konstrukcji struktury dostawców.

W najbliższych latach realizacja dostaw węgla będzie w przeważającej większości oparta o paliwo pochodzące z Zakładów Górniczych TWd, wg następujących udziałów masowych:

  •  ZG Sobieski ok. 60 % dostaw,
  •  ZG Janina ok. 20 % dostaw,
  •  inni dostawcy w reżimie okna paliwowego ok. 20 % dostaw.

Z uwagi na specyfikę wymagań jakościowych paliwa dedykowanego nowej jednostce wytwórczej NJGT 910 MW, uzupełnieniem dostaw w chwili ograniczeń podażowych TWd, bądź wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności po stronie produkcyjnej, mogą być węgle pochodzące np. z KWK Bobrek, KWK Sośnica, KWK Bielszowice, KWK Halemba oraz innych kierunków charakteryzujących się niską zawartością chloru oraz odpowiednim zakresem parametrów jakościowych.

W chwili obecnej najbardziej optymalnym rozwiązaniem w zakresie kierunków dostaw wydaje się przyjęty model zaopatrzenia wg proponowanej struktury dostaw opisanej powyżej, tj. ZG Sobieski, ZG Janina i inne kierunki. Mając na uwadze usytuowanie nowej jednostki NJGT 910 MW oraz zastosowane rozwiązania logistyczne (bezpośrednie połączenie torowe z ZG Sobieski), rozpatrywanie innych wariantów zaopatrzenia przy obecnie wynegocjowanych stawkach przewozowych nie ma większego uzasadnienia.

Odnosząc się do kwestii prowadzenia przez Grupę Kapitałową TAURON inwestycji w obszarze węgla, informuję, że wszelkie działania o charakterze inwestycyjnym mają na celu efektywne uzyskanie paliwa węglowego dla jednostek energetycznych Grupy Kapitałowej TAURON w odpowiednim wolumenie i jakości. NJGT 910 MW był projektowany pod dostawy węgla z zakładów górniczych Twd i taki węgiel obecnie zasila ten blok.

Projekt budowy szybu Grzegorz, który został ujęty w „Strategii Obszaru Biznesowego WYDOBYCIE na lata 2016-2025 – operacjonalizacja”, jest jednym z elementów udostępnienia złoża Dąb zalegającego pod niezurbanizowanym terenem pomiędzy ZG Sobieski, a ZG Janina. Przewiduje się, że w 2021 roku złoże będzie częścią kopalni zespolonej utworzonej na bazie tych dwóch zakładów górniczych. Udostępnienie złoża Dąb umożliwi długookresowe dostarczanie paliwa do jednostek energetycznych Grupy Kapitałowej TAURON, m.in. NJGT 910 MW.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Artur Soboń
sekretarz stanu

Do wiadomości: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

 

Paliwo dla energetyki z TAURON Wydobycie

Aktualna sytuację w TAURON wydobycie, komentuje Tomasz Cudny prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Tomasz Cudny, prezes TAURON Wydobycie

Za nami niezwykle wymagający rok, w którym, podobnie jak cała gospodarka, zmagaliśmy się z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Włożyliśmy w tym czasie wiele wysiłku w odpowiednie przemodelowanie organizacji pracy, tak aby mogły efektywnie funkcjonować w niełatwym otoczeniu.

Kontynuowaliśmy realizację inwestycji w naszych trzech zakładach górniczych. Dzięki temu finalizujemy obecnie budowę poziomu 800 metrów w ZG Janina, która jest już zaawansowana w blisko 90 procentach. Umożliwi ona udostępnienie pokładów węgla, o parametrach poszukiwanych przez energetykę konwencjonalną. Na tym etapie uruchomiliśmy już zjazd ludzi jedną z największych klatek szybowych w Polsce, dzięki czemu czas dotarcia załogi do miejsc pracy skróci się prawe 20-krotnie. Całą inwestycję zakończymy w tym roku.

W Zakładzie Górniczym Sobieski uruchomiliśmy natomiast eksploatację z węglozasobnego złoża Brzezinka, charakteryzującego się, najlepszymi parametrami jakościowymi węgla. Pomiędzy tą kopalnią, a nowym blokiem energetycznym w Jaworznie uruchomiliśmy najkrótszą kolejową linię dostaw węgla w kraju, co wpływa korzystnie zarówno na bezpieczeństwo dostaw jak i na niskie koszty transportu.

W trzecim z naszych zakładów, czyli w ZG Brzeszcze zakończyliśmy działania inwestycyjne, które umożliwiły uniezależnienie funkcjonowania kopalni od części, która została przekazana do SRK. W celu poprawienia bezpieczeństwa załogi, pracującej w bardzo wysokim poziomie zagrożenia metanowego, zmodernizowaliśmy stację odmetanowania i przebudowaliśmy ponad 2000 metrów wyrobisk wentylacyjnych. Działania te dają dobrą perspektywę dla kopalni, która produkuje paliwo, mające odbiorców w branży metalurgicznej i chemicznej.

W trudnym otoczeniu rynkowym czasu pandemii poprawiliśmy wyniki finansowe. Znacząco wzrosła produkcja węgla handlowego, przy jednoczesnym wprowadzeniu działań w zakresie poprawy efektywności kosztowej. Weryfikujemy zakresy robót wykonywanych przez firmy usługowe oraz optymalizujemy zużycie materiałów i energii. Dzięki tym działaniom ograniczamy koszty.

Potencjał TAURONA Wydobycie to posiadanie największych zasobów węgla energetycznego. w Polsce. Naszym ważnym atutem jest to, że już dzisiaj produkujemy paliwo o niskiej zawartości chloru.
Z myślą o efektywnej produkcji paliw dedykowanych dla energetyki, rozpoczęliśmy również działania na rzecz utworzenia kopalni zespolonej z zakładów górniczych Janina i Sobieski.

Dzięki wdrożonym już działaniom naprawczym TAURON Wydobycie zoptymalizował potencjał wydobywczy, dostosowując go do skali zapotrzebowania Grupy TAURON w najbliższych latach.
Kopalnie Spółki są przygotowane pod względem technologicznym i zasobowym do pełnego pokrycia zapotrzebowania Grupy na dedykowane paliwo węglowe dla elektrowni i elektrociepłowni.

Zdajemy sobie sprawę, że konieczna jest dalsza optymalizacja produkcji i temu służy między innymi perspektywa utworzenia kopalni zespolonej. Kontynuujemy działania naprawcze i chcemy partycypować w rozwiązaniach, które ułatwią przemodelowanie sektora.

Projekt umowy społecznej

W tym samym czasie trwają rozmowy na temat Umowy Społecznej dotyczącej funkcjonowania całego sektora wydobywczego na Śląsku. W dokumencie, który został nieoficjalnie opublikowany w mediach społecznościowych możemy przeczytać, że kopalnie na Śląsku, w tym zakłady górnice TAURON Wydobycie mają funkcjonować do 2049 roku. 

Dokument nie wskazuje wyraźnej daty zakończenia wydobycia, ale proponowany termin mówi o granicznej dacie 2049 r. 

 

Co dalej z Grzegorzem? 

Ważne pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, dotyczy przyszłości budowy Szybu Grzegorz. Na tym etapie nikt nie podważa zasadności realizacji tej inwestycji, a ministerstwo mówi o strategicznym znaczeniu tej budowy. Jednak na budowie nic się nie dzieje. Ten temat był przedmiotem kontroli poselskiej w TAURON Wydobycie, po której Wojciech Saługa zadał pytania do Premiera RP. 

Saługa pisze do Morawickiego. Pyta o zakończenie budowy Szybu Grzegorz w Jaworznie

Kluczowa jest odpowiedź na  pytanie: Co dalej z budową szybu Grzegorz?

Odpowiedź na to pytanie może być kluczowa, ze względu na termin zakończenia wydobycia w Jaworznickiej kopalni. Jeśli ta inwestycja nie zostanie ukończona, to koszty eksploatacji złóż mogą być wyższe i widmo zamknięcia kopalń może nadejść znacznie szybciej.

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ

  1. Nieważne jak się dalej sprawy potoczą. Jedno jest pewne. Pokolenie 50- będzie żyło dłużej niż będzie wydobywany węgiel nie tylko w Jaworznie. Przypominam dane z lat 70. ubiegłego wieku. Wiele razy je publikowałem. Europa bez byłego Związku socjalistycznych Republik Radzieckich ma 6% rozpoznanych w owym czasie światowych zasobów zasobów węgla. W tym samym czasie ten obszar ma 36% udziału w jego światowym wydobyciu.