Budowa estakady w Byczynie już niebawem doczeka się realizacji.

Już w marcu 2021 r. poznamy oferty w przetargu na budowę nowego przebiegu DK79 w Byczynie. Na budowę estakady miasto otrzymało prawie trzydzieści mln zł dotacji celowej.

REKLAMA

Jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworznie:

Nowa droga rozpocznie się w rejonie ul. Por. Władysława Barana. Na dalszym odcinku droga będzie odsunięta od dotychczasowej lokalizacji w kierunku północnym, by powrócić na stary ślad DK 79 w obrębie przysiółka Koszówki. Następnie w obrębie ul. Hallera i Nauczycielskiej zaprojektowano połączenie starego i nowego śladu DK79 wraz ze stworzeniem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Przekroczenie ul. Gwardzistów i potoku Byczynki możliwe będzie poprzez wykonanie wiaduktu drogowego, przez który poprowadzony zostanie ruch drogowy nad potokiem Byczynka i ul. Gwardzistów. Wiadukt będzie miał pięć przęseł i długość ponad 120 m.

W ramach inwestycji wyburzonych zostanie kilkanaście obiektów, w tym budynki mieszkalne, dla których już wydano stosowne decyzje wywłaszczające i odszkodowawcze. Na całej długości wzdłuż nowej drogi będą ekrany akustyczne. Obecnie centrum Byczyny jest najgłośniejszym miejscem w mieście z powodu intensywnego ruchu tranzytowego.

Byczyna będzie podłączona w dwóch miejscach – na początku i na końcu nowej drogi. A starodroże zostanie przebudowane do zupełnie nowej funkcji – prowadzenia już tylko i wyłącznie ruchu lokalnego mieszkańców osiedla. Centrum Byczyny ulegnie kameralizacji – przystanki zostaną przeniesione bliżej Rynku a obok wiaty pasażerskiej powstanie również wiata rowerowa. Zostaną zbudowane również miejsca parkingowe, dzięki czemu będzie można ograniczyć wjazd pojazdów na byczyński rynek, co było życzeniem mieszkańców. Starodroże zostanie obsadzone drzewami.

Wielkim staraniem pozyskaliśmy środki na budowę estakady oraz modernizację dotychczasowego przebiegu ul. Krakowskiej w Byczynie. To największy, i najbardziej wyczekiwany projekt, który ma być realizowany w 2021 roku i kolejnych latach.  Obwodnica Byczyny w ciągu DK79, to ostatni odcinek, który nie został dotąd przebudowany i o tyle ciekawy, że obwodnice zazwyczaj wydłużają długość dotychczasowej drogi, a w tym przypadku odcinek będzie krótszy i łatwiejszy do pokonania, ponieważ droga zostanie wyniesiona na estakadę powyżej dzielnicy – wyjaśnia Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Droga będzie bardziej płaska i równa, dodatkowo ten zupełnie nowy odcinek będzie biegł w szpalerze ekranów akustycznych. W Byczynie będzie ewidentnie bezpieczniej, bo wraz z estakadą zostanie przebudowany dotychczasowy ślad drogi a to rozwiązanie daje nadzieję, że ruch zostanie uspokojony. Czekamy na rozstrzygnięcia przetargowe – zadanie jest ogromnie ważne, dlatego też liczymy, że po etapie przygotowawczym, wykupie nieruchomości i pozyskaniu ogromnym nakładem pracy dofinansowaniu z dotacji celowej, jak najszybciej rozpoczniemy budowę – dodaje prezydent Silbert.

(Źródło: UM w Jaworznie)

Zapytaliśmy mieszkańców Byczyny, co sądzą o budowie estakady. Wszyscy zapytani są na tak, choć na pewno zdania wśród wszystkich mieszkańców tej dzielnicy są podzielone i różne.

O zdanie, zapytaliśmy również Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie Tomasza Sędora, co on myśli o budowie estakady w Byczynie.

Jest to bardzo dobry pomysł. Miasto otrzymało 30 mln zł dotacji docelowej na tę inwestycję, więc liczę na to, że przetarg zostanie pozytywnie rozstrzygnięty i w tym roku estakada zacznie powstawać. Wielu mieszkańców czeka na to od wielu lat.– powiedział Tomasz Sędor.

Budowa estakady, która ma zastąpić krajówkę, już niebawem doczeka się realizacji.

 

 

 

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki