Dzielnica której jeszcze nie ma zdobywa nagrody. To wielka szansa dla Pieczysk. To pierwsza taka inwestycja mieszkaniowa w Europie Środkowej. Budowana z posza-nowaniem środowiska naturalnego, zaprojektowana, by minimalizować zużywanie zasobów naturalnych i w pełni zaakceptowana przez lokalną społeczność.

REKLAMA

Certyfikat BREEAM jest przyznawany przez niezależnych ekspertów. Mogą go otrzymać wyłącznie inwestycje, które w trakcie projektowania, budowy i użytkowania spełniają najwyższe standardy budownictwa ekologicznego. Co równocześnie oznacza, że powstające mieszkania i przestrzeń wspólna z nawiązką spełniają polskie i unijne normy budowlane. Certyfikat BREEAM Communities otrzymują wyłącznie projekty o dużej skali i pozytywnym wpływie na otoczenie.

Przeprowadziliśmy szerokie konsultacje z mieszkańcami Jaworzna. W planach inwestycji uwzględniamy sugestie mieszkańców. Wiemy, że Pieczyska, Szczakowa i całe Jaworzno trzymają za nas kciuki. Od początku ważnym elementem inwestycji są trasy rowerowe i spacerowe, ogólnodostępna przestrzeń wspólna, kompleks sportowy oraz punkty usługowe. Szacujemy, że dzięki SILO powstanie 300 tymczasowych oraz 150 stałych etatów – informuje Anna Banaś Prezes Zarządu Slag Recycling.

SILO powstaje w Jaworznie. Od zachodu i północy graniczy z lasami, a od południa sąsiaduje z unikatowym Parkiem Gródek, dawnym kamieniołomem licznie odwiedzanym przez turystów. SILO to inwestycja, jakiej jeszcze w Polsce nie było. Zbilansowana przestrzeń do życia. Zaprojektowana z myślą o zdrowiu obecnych i przyszłych mieszkańców dzielnicy. Wspierająca środowisko naturalne. Ograniczająca wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Umiejętnie korzystająca z naturalnych zasobów, co z kolei pozytywnie wpłynie na redukcję kosztów codziennego użytkowania mieszkań.

Troskę o przyrodniczy dobrostan zauważymy już w trakcie budowy obiektów. Prace będą prowadzone tak, aby nie wpływać negatywnie na bioróżnorodność okolicy i ograniczać emisję odpadów oraz zużycie wody. Projektanci przewidzieli między innymi nasadzenia roślin miododajnych i łąk (także na dachach), ustawienie hoteli dla owadów, zimowników dla jeży czy budek dla jeżyków.

Ważnym elementem projektu jest chociażby magazynowanie deszczówki oraz umiejętne korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Oznacza to nie tylko poszanowanie dla środowiska i czystsze powietrze, ale także obniżenie i ustabilizowanie kosztów energii. W codziennym użytkowaniu całkowita emisja CO2 będzie tu o ponad 30% niższa w porów-naniu do zwykłych budynków.

W nowej dzielnicy budynki o różnej skali nie tworzą zamkniętych enklaw. Zrezygnowano z zabudowy kwartałowej na rzecz otwartych, zielonych podwórek z kompostownikami, grządkami i sadami. Między budynkami powstaną ścieżki i oczka wodne, które wraz z zie-lenią utworzą naturalny filtr powietrza.

Przykładamy dużą wagę do właściwego usytuowania mieszkań. W projekcie ważne są dobry dostęp do światła dziennego, komfort akustyczny, jakość powietrza, użycie ekologicznych materiałów budowlanych oraz wykorzystanie transportu publicznego, rowerowego i współdzielonego. Ponad 10 hektarów, prawie połowa działki, którą mamy do dyspozycji, pozostanie powierzchnią biologicznie czynną. Dbamy też o prze-strzeń wspólną, która ma zachęcać do spotkań i pomagać w tworzeniu społeczności. Pierwszy w Polsce certyfikat BREEAM Communities doskonale podsumowuje nasz projekt i zachęca do dalszej pracy – mówi Dominik Darasz, partner biura architek-tonicznego Horizone Studio, odpowiedzialnego za opracowanie projektu SILO w Jaworznie.

Osiedle SILO – podstawowe informacje

• Inwestor: Grupa St. Paul’s Developments / SLAG Recycling
• Architekt: HORIZONE Studio
• Autorzy: Dominik Darasz, Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński, Krystian Wawer
• Współpraca autorska: Anna Chrząszcz, Maciej Warot, Volodia Tsapuk, Mateusz Andres
• Lokalizacja: Jaworzno-Szczakowa / Pieczyska
• Obszar objęty projektem: ok. 20 ha
• Powierzchnia całkowita: ok. 154 900 m2
• Funkcje: mieszkaniowe (ok. 80%), usługowe, sportowo-rekreacyjne, inne
• Liczba mieszkań: 2377
• Szacowana liczba mieszkańców: 4700
• Powierzchnia biologicznie czynna: 49,6% działki, ponad 10 ha

Innowacyjne osiedle w miejscu cementowni

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki

6 KOMENTARZE

  1. Zamieszkają ludziska w tym osiedlu i będzie w Gródku drugi śmietnik jak w lesie na Podłężu, ale jak zwykle odtrąbimy, że zrobilimy, jak rynek, jak halę z parkingiem. Plany były TAKIE, a wyszło takie (zupełnie cóś innego).