W odpowiedzi na pytania powstałe wyniku kontroli poselskiej przeprowadzonej przez Wojciecha Saługę, Wojciecha Króla i senator Joanne Sekułę w TAURON Wydobycie, ministerstwo aktywów udzieliło odpowiedzi dotyczącej aktualnej sytuacji na budowie Szybu Grzegorz w Jaworznie. 

REKLAMA

Fragment odpowiedzi.

Z przedstawionych informacji wynika, że prace związane z inwestycją budowy Szybu Grzegorz w TAURON Wydobycie S.A. (dalej „Zamawiający”) prowadzone są na podstawie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji pn.: „Roboty budowlane wykonywane przez Generalnego Wykonawcę Etapu I budowy Szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej dla TAURON Wydobycie S.A.” (dalej: „Umowa”) przez Konsorcjum Firm tj. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (dalej: „Lider Konsorcjum Wykonawcy”) oraz PEMUG Sp. z o.o. zwanych łącznie „Wykonawcą”. Prace zostały wstrzymane przez Wykonawcę w lutym 2020 r. Decyzja o wstrzymaniu prac podjęta została przez Wykonawcę. Poprzedzona była przedłożeniem w grudniu 2019 i w styczniu 2020 r. Raportów sygnalizujących przypuszczalną zmianę warunków hydrogeologicznych w rejonie szybu, w następstwie której, w ocenie Wykonawcy, zachodzi konieczność zmiany konstrukcji obudowy szybu. Od tego czasu Wykonawca i Zamawiający oraz zaangażowane przez obie strony grupy ekspertów z zakresu hydrogeologii, prac górniczych oraz projektowania, prowadzą rozmowy mające na celu wypracowanie najbardziej optymalnego sposobu dalszego prowadzenia inwestycji i ukończenia drążenia Szybu Grzegorz, w sposób zgodny z zasadami sztuki górniczej, prawem oraz bezpieczny. Wykonawca i Zamawiający, ze wsparciem JSW i TAURON, na spotkaniu w obecności Przedstawicieli Rządu RP uzgodnili, że spór zostanie rozwiązany przy zaangażowaniu mediatora. Jako mediatora wskazano Prokuratorię Generalną. Strony ustaliły pełną współpracę umożliwiającą ponowne uruchomienie drążenia Szybu Grzegorz nie później niż do czerwca 2021 r. i w efekcie ukończenie tak ważnej, nie tylko dla Zamawiającego, ale i całego regionu, inwestycji.

Pełna odpowiedź: 

https://jaw.pl/wp-content/uploads/2021/02/MAP_odpowiedź-w-sprawie-budowy-szybu-Grzegorz-w-Jaworznie.pdf

 

Komentarz TAURON Wydobycie:

Postępowanie przed Prokuratorią Generalną ma wesprzeć jak najszybsze wypracowanie warunków dotyczących dokończenia budowy Szybu Grzegorz przez generalnego wykonawcę. TAURON zabiegał o takie rozwiązanie, bo jest ono optymalne z punktu widzenia wyzwań w relacjach zleceniodawcy z wykonawcą inwestycji.

Budowany Szyb Grzegorz umożliwi udostępnienie strategicznego złoża Dąb, które będzie stanowiło o przyszłości tworzonej właśnie w TAURON Wydobycie kopalni zespolonej, jaka powstanie z połączenia dwóch silnych kopalni z Jaworzna i z Libiąża.

Szyb Grzegorz o średnicy 7,5 metrów i głębokości 870 metrów, będzie początkowo pełnił funkcję szybu wdechowego, czyli doprowadzającego świeże powietrze do wyrobisk. W drugim etapie szyb będzie dodatkowo pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć i usprawnić procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót. Nowy szyb pozwoli na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a także podniesie wydajność pracy załogi, poprzez wydłużenie efektywnego czasu jej pracy. Szyb zwiększy również bezpieczeństwo załogi poprzez poprawę warunków klimatycznych w kopalni. Umożliwi także ograniczenie infrastruktury powierzchniowej w innych lokalizacja kopalni co ograniczy koszty.

W Zakładzie Górniczym Sobieski, na terenie którego powstaje Szyb Grzegorz, została też niedawno uruchomiona eksploatacja z węglozasobnego złoża Brzezinka, charakteryzującego się, w kontekście energetyki, najlepszymi parametrami jakościowymi węgla. Pomiędzy tą kopalnią, a nowym blokiem energetycznym w Jaworznie uruchomiono najkrótszą kolejową linię dostaw węgla w kraju, co wpływa korzystnie zarówno na bezpieczeństwo dostaw jak i na niskie koszty transportu.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

2 KOMENTARZE

  1. A ja się pytam o jedno i to samo, co już napisałem przy innej okazji w związku z tą sprawą. Czy przystępując do głębienia szybu wykonawca otrzymał od zleceniodawcy pełen opis budowy geologicznej toru głębienia? Znaczy się, czy wykonano stosowne badania i gdzie są rdzenie z wierceń oraz ich naukowe opisy.