Nastąpiła zmiana w zarządzie TAURON Wydobycie. Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie powołała z dniem 13 lutego br. na stanowisko Prezesa Zarządu spółki – Jacka Pytla, dotychczasowego Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych w Spółce.

REKLAMA

 

Jacek Pytel
Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Doświadczenie menedżerskie zdobył pracując w zarządach firm z branży chemicznej, paliwowej, przemysłu drzewnego, maszynowego oraz okołogórniczego. Był Dyrektorem Finansowym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie takich jak: Energoaparatura S.A. PMPG Polskie Media S.A., a także Głównym Kontrolerem -Dyrektorem Biura Controllingu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek koksowniczych oraz branży IT.

Tomasz Cudny, dotychczasowy Prezes Zarządu TAURON Wydobycie, 12 lutego br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Tomasz Cudny

Zarząd TAURON Wydobycie pracuje obecnie w składzie:

Jacek Pytel – Prezes Zarządu

Edward Paździorko – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

( Redakcja: podajemy tą informację jako pierwsi )

Prokuratoria Generalna mediatorem sporu na budowie Szybu Grzegorz