Związki zawodowe  dystrybuują wśród pracowników Taurona ulotkę informacyjną, w której omawiają podejmowane działania mające zabezpieczyć pracowników spółki w związku z planowaną transformacją energetyczną kraju.

REKLAMA

Jak czytamy w ulotce, związkowcy chcą m.in uzyskać gwarancję zatrudniania dla wszystkich pracowników Taurona na najbliższe lata; doprowadzić do wzrostu płac; utrzymać funkcjonowanie Grupy Tauron w obecnej strukturze organizacyjnej.

Za główne zagrożenie dla etatów w Tauronie związkowcy ostrzegają uznają zmianę struktury Grupy Tauron – miałoby to prowadzić do późniejszej restrukturyzacji i zwolnień pracowników.

Odnosząc się do podejmowanych działań, związkowcy informują pracowników, że obecnie prowadzi spory zbiorowe z zarządem Taurona Polska Energia oraz reszty spółek wchodzących w skład Grupy Tauron celem uzyskania gwarancji wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia. Związkowcy dodają, że w razie niepowodzeń powyższych działań, przygotowują się do zaostrzenia protestu ze strajkiem włącznie.

Dodatkowo, związkowcy apelują do pracowników o wzięcie udziału w akcji protestacyjnej.

Ulotka poniżej:

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki